2 Basamaklı sayıların Ortalamasını Bulalım

Girilen 20 Sayıdan 2 Basamaklı Olanları ve Ortalamasını Bulma

2 Basamaklı Sayıların Ortalamasını Bulalım