Başarı Tablosu
Ders Adı Başarılı Öğrenci Sayısı Başarısız Öğrenci Sayısı
Matematik 250 9000
Beden 1000 60
Biyoloji 89 3500
Felsefe 200 1000
İngilizce 35 550