Microsoft Word

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanligi Seçim Sonuçlarını Baklava Grafikle Gösteren Programı Word Programında Yapınız

Yeni bir Paket Programlar dersi makalesi ile birlikteyiz.

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 14 Mayıs'ta, ikinci turu ise 28 Mayıs'ta yapılacaktır. Tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerinde sonuçlarının grafiklerle gösterilmesi seçim sonuçlarını anlamamızı kolaylaştırmaktadır. Seçimlerde televizyonların gösterdikleri grafikler bazen beğeni yarışmasına dönüşmektedir. Word programında da Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını grafiklerle gösterebilir, görsellik katabilirsiniz.

Vakit kaybetmeden uygulamamıza geçelim. Yeni bir belge açalım. Belgemize aşağıdaki gibi bir tablo ekleyelim.

Burada beşinci satıra grafiğimiz gelecektir. Grafiğimiz tabloya ait olan aday isimleri ve oy oranları ile oluşacaktır. Oy sayıları ise, kullanılan oyun adayların aldığı oy onanına göre dağıtılması sonucu bulunacaktır. Kodlarımızı yazalım.

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim nGrafik As Chart

Dim grafikExcel As Excel.Worksheet

 

ActiveDocument.Tables(1).Cell(5, 1).Select

Set nGrafik = ActiveDocument.InlineShapes.AddChart.Chart

Set grafikExcel = nGrafik.ChartData.Workbook.Worksheets(1)

 

grafikExcel.ListObjects(1).Resize grafikExcel.Range("A1:B5")

 

grafikExcel.Range("b1").FormulaR1C1 = "Adaylar"

 

grafikExcel.Range("A2").FormulaR1C1 = "A Adayı"

grafikExcel.Range("A3").FormulaR1C1 = "B Adayı"

grafikExcel.Range("A4").FormulaR1C1 = "C Adayı"

grafikExcel.Range("A5").FormulaR1C1 = "D Adayı"

grafikExcel.Range("B2").FormulaR1C1 = ActiveDocument.ContentControls(4).Range.Text

grafikExcel.Range("B3").FormulaR1C1 = ActiveDocument.ContentControls(6).Range.Text

grafikExcel.Range("B4").FormulaR1C1 = ActiveDocument.ContentControls(8).Range.Text

grafikExcel.Range("B5").FormulaR1C1 = ActiveDocument.ContentControls(10).Range.Text

 

nGrafik.ChartData.Workbook.Application.Quit

 

nGrafik.Legend.Format.Line.Visible = msoCTrue

nGrafik.ChartType = xl3DPie

With nGrafik.ChartArea.Format.Fill

    .Visible = msoTrue

    .Solid

    .ForeColor.ObjectThemeColor = wdThemeColorAccent1

End With

 

nGrafik.HasTitle = True

With nGrafik.ChartTitle

    .Characters.Font.Italic = True

    .Characters.Font.Size = 18

    .Characters.Font.Color = RGB(0, 0, 100)

    .Text = "Cumhurbaşkanlığı Seçimi İlk Tur Sonuçları"

End With

End Sub

Private Sub Document_ContentControlOnExit(ByVal CC As ContentControl, Cancel As Boolean)

Dim strTemp As String

Dim hata1 As Boolean, hata2 As Boolean, hata3 As Boolean

Dim hata4 As Boolean, hata5 As Boolean, Dogrula As Boolean

Dim i As Long

Dim oRng As Word.Range

  strTemp = CC.Range.Text

  Dogrula = False

  If Application.Version < "14.0" Then Main.SetDeveloperTabActive

  Select Case CC.Title

    Case "Secmen"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or strTemp = "" Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        secmen = Val(ActiveDocument.ContentControls(1).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If oy <> "" Then

           oran = (oy / secmen) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(3).Range.Text = Format(oran, "% ###")

        End If

      End If

    Case "Oy"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or Not IsNumeric(strTemp) Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        secmen = Val(ActiveDocument.ContentControls(1).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If secmen <> "" Then

           oran = (oy / secmen) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(3).Range.Text = Format(oran, "% ###")

        End If

      End If

    Case "Oy1"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or Not IsNumeric(strTemp) Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        oy1 = Val(ActiveDocument.ContentControls(5).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If oy <> "" Then

           oran1 = (oy1 / oy) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(4).Range.Text = Format(oran1, "% ###")

        End If

      End If

    Case "Oy2"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or Not IsNumeric(strTemp) Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        oy2 = Val(ActiveDocument.ContentControls(7).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If oy <> "" Then

           oran2 = (oy2 / oy) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(6).Range.Text = Format(oran2, "% ###")

        End If

      End If

    Case "Oy3"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or Not IsNumeric(strTemp) Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        oy3 = Val(ActiveDocument.ContentControls(9).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If oy <> "" Then

           oran3 = (oy3 / oy) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(8).Range.Text = Format(oran3, "% ###")

        End If

      End If

    Case "Oy4"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or Not IsNumeric(strTemp) Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        oy4 = Val(ActiveDocument.ContentControls(11).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If oy4 <> "" Then

           oran4 = (oy4 / oy) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(10).Range.Text = Format(oran4, "% ###")

        End If

      End If

  End Select

lbl_Exit:

  Exit Sub

End Sub

Formda yer alan bilgileri girelim. Şimdi de Oluştur butonuna basarak Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur sonuçlarını grafikle gösterelim.

Görüldüğü gibi, Word programında hem girişleri hem bu girişlere ait matematiksel işlemleri ve en önemlisi de grafiği dinamik bir şekilde belgemizde oluşturmuş olduk.

Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.


İlgili Makaleler
Microsoft Word Program Penceresinin Genel Görünümü ve Arayüzü
Microsoft Word Programında Visaul Basic For Application (VBA) Kullanımı
Adres Takip ve Telefon Rehberi Programını Word Programında Yapınız
Microsoft Word Programında Yer İşareti (BookMarks) Ekleme
Word Programında Herhangi Bir İle Ait Yerel Seçim Sonuçlarını Grafikle Gösteren Programı Yapınız
Word Programında Puzzle Oyununu Yapan Programı Kodlayınız
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanligi Seçim Sonuçlarını Baklava Grafikle Gösteren Programı Word Programında Yapınız
Word Programında Filigran ve Arka Plan Eklemek
Microsoft Word Programında VBA Penceresinde Yeni Form Oluşturma
Microsoft Word'de İki Sayının Toplamını Bulan Programı VBA İle Kodlayınız
Word Programında Hedefe Ok Atışı Oyununu Kodlayınız
Word Programında Belgeyi Sütunlarla Gösterme
Word Programında Random (Rastgele Erişimli) Dosyalarda Dosya İşlemleri
Microsoft Word Programında Yer İşareti İle VBA Kodları Nasıl Kullanılır
Microsoft Word Programında Karenin Alanını Bulan Programı VBA İle Kodlayınız
Microsoft Word Programında VBA Kodlarının Çalıştırılması
Microsoft Word Programında Oluşturulmuş Bir Belgeyi Açma
N Elemanlı Bir Kümenin Alt Kümelerini Bulan Programı Word Programında Kodlayınız
Word Programında Tablo Bölme İşlemi
Word Programında Resim Ekleme

Yorum Ekle
   
Kötü İyi