Microsoft PowerPoint

Powerpoint Programında Seçilen Ayın Hangi Mevsime Ait Olduğunu Bulan Programı Yapınız

Powerpoint programında makrolarla sunularınıza değişik özellikler verebilirsiniz. Kodları biraz daha geliştirerek sunuların geçişlerini düzenleyebilirsiniz. Değişik şartlara göre resimlerin gösterimini sağlayabilirsiniz. Bu uygulamamızda kullanıcının seçtiği aya göre hangi mevsim olduğunu ve bu mevsime ait resmi görüntülemeye çalıçacağız.

Öncelikle Powerpoint programını açalım ve sunu ekranını aşağıdaki gibi düzenleyelim.

Bu ekranda 2 adet Label, 1 adet Combobox, 1 adet Image nesnesi bulunmaktadır. Nesneler 2*2 şeklinde tabloya yerleştirilmiştir.

Sub OnSlideShowPageChange(ByVal SSW As SlideShowWindow)
If SSW.View.CurrentShowPosition = SSW.Presentation.SlideShowSettings.StartingSlide Then
    Dim aylar(12) As String
    
    aylar(0) = "Ocak"
    aylar(1) = "Şubat"
    aylar(2) = "Mart"
    aylar(3) = "Nisan"
    aylar(4) = "Mayıs"
    aylar(5) = "Haziran"
    aylar(6) = "Temmuz"
    aylar(7) = "Ağustos"
    aylar(8) = "Eylül"
    aylar(9) = "Ekim"
    aylar(10) = "Kasım"
    aylar(11) = "Aralık"
    
    ddlAy.Clear
    ddlAy.AddItem ("Ay Seçiniz")
    
    For i = 0 To 11
        ddlAy.AddItem (aylar(i))
    Next
    
    ddlAy.ListWidth = 200
    ddlAy.Width = 200
    ddlAy.Height = 30
    ddlAy.ListIndex = 0
End If
End Sub

Combobox nesnesinin Change olayına aşağıdaki kodları yazaılım.

Private Sub ddlAy_Change()
Dim yol As String
 
yol = ActivePresentation.Path + "\images\"
ddlAy.Width = 200
ddlAy.Height = 30
 
Select Case ddlAy.ListIndex
   Case 1, 2, 12
    lblMevsim.Visible = True
  
      lblMevsim.Caption = "Mevsim Kış"
    imgYaz.Visible = False
    imgIlkbahar.Visible = False
    imgSonbahar.Visible = False
    
    For i = 1 To 120 Step 5
        If i < 3 Then
            ddlAy.Visible = False
        End If
        
        imgKis.Visible = False
        imgKis.Top = i + 1
        imgKis.Visible = True
        
        If i Mod 91 = 0 Then
            ddlAy.Visible = True
        End If
        
        DoEvents
    Next
   Case 3, 4, 5
    lblMevsim.Visible = True
    lblMevsim.Caption = ""
      lblMevsim.Caption = "Mevsim İlkbahar"
    imgYaz.Visible = False
    imgKis.Visible = False
    imgSonbahar.Visible = False
    
    For i = 1 To 270 Step 5
        If i < 3 Then
          lblMevsim.Visible = False
        End If
        
        imgIlkbahar.Visible = False
        imgIlkbahar.Left = i + 1
        imgIlkbahar.Visible = True
        
        If i Mod 240 = 0 Then
          lblMevsim.Visible = True
        End If
        
        DoEvents
    Next
 
   Case 6, 7, 8
    lblMevsim.Visible = True
    lblMevsim.Caption = ""
      lblMevsim.Caption = "Mevsim Yaz"
    imgIlkbahar.Visible = False
    imgKis.Visible = False
    imgSonbahar.Visible = False
   
    For i = ActivePresentation.PageSetup.SlideWidth To 270 Step -5
        
        imgYaz.Visible = False
        imgYaz.Left = i
        imgYaz.Visible = True
        
        DoEvents
    Next
 
   Case 9, 10, 11
    lblMevsim.Visible = True
    lblMevsim.Caption = ""
      lblMevsim.Caption = "Mevsim Sonbahar"
    imgIlkbahar.Visible = False
    imgKis.Visible = False
    imgYaz.Visible = False
   
    For i = ActivePresentation.PageSetup.SlideHeight To 120 Step -5
        
        imgSonbahar.Visible = False
        imgSonbahar.Top = i
        imgSonbahar.Visible = True
        
        DoEvents
    Next
 
   Case Else
    lblMevsim.Visible = True
    lblMevsim.Caption = ""
          imgYaz.Visible = False
    imgIlkbahar.Visible = False
    imgSonbahar.Visible = False
    imgKis.Visible = False
 
End Select
 
End Sub
 

Sunuyu çalıştıralım. Haziran ayını seçelim. Bu ayı seçtiğinizde aşağıdaki görüntüyü elde edersiniz.


İlgili Makaleler
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Temalar
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Tarih, Saat, Slayt Numarası Veya Simge Ekleme
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Şekil Ekleme
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Üstbilgi ve Altbilgi Ekleme
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programının Kurulumu
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Köprüler ve Köprü Çeşitleri
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Arka Plan Ekleme
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Dijital İmza Ekleme
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Ses Dosyası ve Film Ekleme
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Metinleri ve Paragrafları Biçimlendirme
Sunu Hazırlama Programında Çalışma Alanı ve Genel Görünümü
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Otomatik Kurtarma Seçenekleri
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Sunuyu Paketleme
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Tasarım Sayfa Yapısı
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Şekilleri Gruplandırma
Powerpoint Programında Seçilen Ayın Hangi Mevsime Ait Olduğunu Bulan Programı Yapınız
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Özel Animasyon Görev Bölmesi ve Özellikleri
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Şekilleri Biçimlendirme
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirme
Microsoft PowerPoint Sunu Hazırlama Programında Asıl Slayt Oluşturma

Yorum Ekle
   
Kötü İyi