c# Desktop

Poker Oyununda 4 Oyumcuya Rastgele Kağıtları Dağıtan c# Uygulaması

Bu uygulamamızda poker oyununda 4 oyuncuya rastgele kağıtların dağıtılması işlemini gerçekleştireceğiz.

    string yazi = " POKER KAĞIT DAĞITMA - (Design: maarificedid) ";
    string[] KartTur = new string[] { "Maça", "Karo", "Sinek", "Kupa" };
    string[] KartNo = new string[] { "As", "2", "3", "4", "5", "6", "7",
                  "8", "9", "10", "Vale", "Kız", "Papaz" };
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listBox1.Items.Count > 4 && listBox2.Items.Count > 4 &&
        listBox3.Items.Count > 4 && listBox4.Items.Count > 4)
      {
        listBox1.Items.Clear();
        listBox2.Items.Clear();
        listBox3.Items.Clear();
        listBox4.Items.Clear();
      }
      string[] Kartlar = new string[52];
      bool[] kartdurum = new bool[52];
      for (int i = 0; i < KartTur.Length; i++)
      {
        for (int x = 0; x < KartNo.Length; x++)
        {
          Kartlar[i * 13 + x] = KartTur[i] + " - " + KartNo[x];
        }
      }
      Random rnd = new Random();
      for (int p = 0; p < 5; p++)
      {
        int index1 = rnd.Next(0, Kartlar.Length);
        if (kartdurum[index1] == true)
        {
          while (true)
          {
            index1 = rnd.Next(0, Kartlar.Length);
            if (kartdurum[index1] == false)
              break;
          }
        }
        kartdurum[index1] = true;
        int index2 = rnd.Next(0, Kartlar.Length);
        if (kartdurum[index2] == true)
        {
          while (true)
          {
            index2 = rnd.Next(0, Kartlar.Length);
            if (kartdurum[index2] == false)
              break;
          }
        }
        kartdurum[index2] = true;

        int index3 = rnd.Next(0, Kartlar.Length);
        if (kartdurum[index3] == true)
        {
          while (true)
          {
            index3 = rnd.Next(0, Kartlar.Length);
            if (kartdurum[index3] == false)
              break;
          }
        }
        kartdurum[index3] = true;
        int index4 = rnd.Next(0, Kartlar.Length);
        if (kartdurum[index4] == true)
        {
          while (true)
          {
            index4 = rnd.Next(0, Kartlar.Length);
            if (kartdurum[index4] == false)
              break;
          }
        }
        kartdurum[index4] = true;
        listBox1.Items.Add(Kartlar[index1].ToString());
        listBox2.Items.Add(Kartlar[index2].ToString());
        listBox3.Items.Add(Kartlar[index3].ToString());
        listBox4.Items.Add(Kartlar[index4].ToString());
      }
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      timer1.Start();
      this.Text = yazi;
    }
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      string ilkharf = yazi.Substring(0, 1);
      yazi = yazi.Remove(0, 1);
      yazi += ilkharf;
      this.Text = yazi;
    }

 

 


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Yorumlar
  sana ne?  dediki;
beğendim sanırım
9.06.2022 12:06:28

  emine  dediki;
kodları kopyalayamamak kötü oldu iki saat yazamam ve yazamadığım için kodlar nasıl bilemem bu yüzden bence kötü ve form uygulaması olmasına rağmen form ekranın görüntüsü olmaması canımı sıkmadı değil eğer görüntüsü olmazsa ben nasıl elemanları ve konumlarını görebileceğim ya da yerleştirebileceğim..
9.06.2022 12:06:10

Yorum Ekle
   
Kötü İyi