Microsoft Excel

Verilen İki Matrisi Çarpan Problemi Excel Programında Yapınız

Matrisler konusu iki boyutlu dizilere en güzel örnekleri oluşturmaktadır. Matrislerin toplamı, çarpımı, çıkarılması, inversinin bulunması en başta gelen örneklerdendir. Bu uygulamamızda iki matrisin çarpımını yapacağız.

Aşağıdaki Excel programı, Cmn = Amk Bkn şeklindeki matris çarpımı işlemini gerçekleştiriyor:

Excel programını açalım. Matrisler isminde bir Excel dosyası oluşturalım. VBA kod bloğunu açalım.  Aşağıda kodlar verilmiştir.

Sub Matrix()
 
Dim A As Variant
Dim B As Variant
Dim C As Variant
 
A = Range("A2:B4")
B = Range("D2:D3")
 
C = Application.MMult(A, B)
 
Range("F2:F4") = C
 
End Sub

Projeyi çalıştırdığınızda aşağıdaki gib bir görüntü elde edersiniz.

A matrisi
1 4
2 5
3 5
B matrisi
1
0
C matrisi
1
2
3

Uygulamayı bitirdik. Yapılmasını istediğiniz bir uygulama varsa bize yazabilirsiniz.


İlgili Makaleler
Excel Programında Başka Hücre Değerine Göre Koşullu Biçimlendirme İşlemi
Excel Programında Metin İçinden İstenilen Kelimeyi Almak
Excel Tablosunda Sql Sorgularını Kullanma
Unutulan Excel 2010 VBA Şifresini Sıfırlama
Unutulan Excel 2003 Vba Şifrelerini Sıfırlama
Bir Çalışma Kitabında İken Diğer Çalışma Kitabındaki Verileri ListBox Nesnesine Aktarma
Excel Programında Bir Çalışma Kitabının Temel Özellikleri
Excel Programında Verileri Doğrulama
Excel Programında Tahterevalli Animasyonunu Kodlayınız
Excel Programında Asansörü Çalıştırma Animasyonunu Kodlayınız
Verilen İki Matrisi Çarpan Problemi Excel Programında Yapınız
ComboBox İle Seçilen Web Adresine Giden Programı Excel Programında Yapınız
Excel Programında Çalışma Kitabını Çoklu Paylaşıma Açma ve Kapatma
Microsoft Excel Program Penceresinin Genel Görünümü ve Arayüzü
Yazılımda Oluşacak Hataları Modülde Hazırlanan Fonksiyonla Kontrol Eden Programı Excel Programında Yapınız
Excel Programında Hücre Değerine Göre Otomatik Sayı Numarası Verme
Excel Programında Kullanılan Fonksiyonlar ve Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonun Kullanımı
Pozitif Bir Tam Sayının Asal Çarpanlarını Bulan Excel Kitap Uygulaması
Microsoft Excel Elektronik Tablolama Programının Temel Özellikleri
Excel Programında Puzzle Oyununu Yapan Programı Kodlayınız

Yorum Ekle
   
Kötü İyi