Arduino

Arduino Devresinden Gelen Veriyi Form Sayfasında Okuma

Masaüstü uygulaması ile Arduino devresine bilgi gönderme işleminin yanında gelen bilgiyi de okuyup işleyebilrisiniz. Bu size Fiziksel ortamın bilgisayarla kontrol edilmesini sağlatır. Birçok sektörde bu yöntem kullanılmaktadır. Lafı fazla uzatmadan Arduino devresinden gelen veriyi nasıl okuyacağımıza bir bakalım.

Arduino tarafında aşağıdaki kodları yazalım.

int Loop = 1;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
Serial.println(" Data Loop = " + String(Loop));
Loop++;
delay(500);
}

Form sayfası kısmında ise aşağıdaki kodları yazalım.

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            SerialPort myport = new SerialPort();
            myport.BaudRate = 9600;
            myport.PortName = "COM3";
            myport.Open();
 
            while (true)
            {
                string data = myport.ReadLine();
                textBox1.Text += data + "\n";
            }
 
        }

Projeyi çalıştırdığımızda seri porttan gelen bilgileri okuyabiliriz.


İlgili Makaleler
IRremote Library Kurulumu
RGB LED ile Uzaktan Kumandanın Kullanımı
Potansiyometre ile LED Lambalarının Yanıp Sönme Hızının Ayarlanması
Seri Monitör Yardımıyla Girilen Değere Göre Ledi Yakma Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart ile Trafik Lambası Kontrolü
LDR Elemanıyla Ölçülen Işık Seviyesini Ledler Yardımıyla Gösteren Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart İle Ledlerin Yanmasını Buton İle Kontrol Eden Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Mikrodenetleyici Kartla Mesafe Sensörü Değerlerine Göre Ledleri Yakma Uygulaması
Arduino Uno Kart Kullanarak Anahtar İle Kontrol Edilen Dijital Giriş Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Eğitsel Robotun Devre Şeması
TinkerCAD Platformunda Verilen Mesajı Seri Port Kullanarak Gösteren Uygulama
TinkerCAD Platformunu Kullanarak Merhaba Dünya Mesajını LCD Ekranda Görüntüleyen Arduino Uygulaması
Seri Port Ekranında Merhaba Dünya Mesajını Yazdıran Arduino Uno Uygulaması
Arduino Uno Kart ile Trafik Işıklarında Yayalar İçin Sinyalizasyon Lambası Kontrolü
Arduino Uno Kart İle Ledlerin Yanma Sırasını Anahtarla Değiştiren Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Kart İle Rastgele Belirlenen Süre Kadar Led Yakma Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Mikrodenetleyici Kart İle Birlikte Kullanılan 7 Segment Display Elemanı ve Özellikleri
Devrede Bulunun Ledlerden Birini Uzaktan Kumandayla Açıp Kapatan Uygulamayı Tinkercad Platformunda Gerçekleştirme
Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü
Robot Tabanlı Proje Geliştirmede Kullanılan Motor Sürücü

Yorum Ekle
   
Kötü İyi