c# Web

Asp.Net Uygulamalarında ValidationSummary İşlemi

ValidationSummary kontrolü, doğrulama kontrollerinin ürettiği hata mesajlarını bir yerde toplamak için kullanılır. Bu kontrol doğrudan sayfa içine kopyalanarak kullanılabilir. Bu durumda hata mesajı ValidationSummary ile gösterilecektir. Ancak doğrulama kontrolünün kendi hata mesajı da aktif olduğu için o kontrol de hata mesajı gösterecektir. Bu durumda iki hata mesajı üretilir ki bu, tasarımda istenmeyen bir durum oluşturur.
<asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" runat="server" />
ValidationSummary kontrolü kullanarak hata mesajı görüntülenecekse, hata mesajı bu kontrole yazılır, diğer kontrollerin Text özelliğine hatanın nerede oluştuğunu göstermek için * vb. tek karakterlik mesaj yazılır.
Örnek: Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapılan bir login panelinde gerekli kontrolleri yapan bir uygulama hazırlayın. (Bu alanlar boş geçilemez ve şifre 6 haneli sayısal bir ifade olmalıdır.)
Web projesine boş bir sayfa ekleyin.
Sayfaya ekran görüntüsüne uygun kontrolleri ekleyin.
RequiredFieldValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrolünü ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları
sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.
RequiredFieldValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin. Html ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu
özellik ayarlanabilir.
RegularExpressionValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrolünü ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları
sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.
RegularExpressionValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin. Html ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden
bu özellik ayarlanabilir.
RegularExpressionValidator söz dizilimini ValidationExpression özelliğine \d{6} kodunu yazın. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da
Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.
RegularExpressionValidator ve RegularExpressionValidator kontrollerinin Text özelliğine * karakterini ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları
sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server"
ControlToValidate="TextBox1" ErrorMessage="Boş Geçilemez!"> *
</asp:RequiredFieldValidator>
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server"
ControlToValidate="TextBox2" ErrorMessage="Boş Geçilemez!"> *
</asp:RequiredFieldValidator>
<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1"
runat="server" ControlToValidate="TextBox2" ErrorMessage="Şifre 6 haneli
sayısal ifade olmalıdır!" ValidationExpression="\d{6}"> *
</asp:RegularExpressionValidator>
<asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" runat="server" />
İstenirse hata mesajı font özellikleri ve rengi Properties panelinden Font ve ForeColor özelliğinden ayarlanabilir.
Uygulamayı çalıştırın ve web sitesini istenilen formatın dışında bir şekilde girin. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

 


İlgili Makaleler
Asp.Net Yardımıyla Web Sayfasından JSON Veri Çekme
Visual Studio 2022 Programında Asp.Net Web Application Şablonu Görünmüyor Hatasını Düzeltme
RadioButton ile Cinsiyet Bilgisini Alan Asp.Net c# Uygulaması
Asp.Net Uygulamalarında Sweet Alert Mesaj Kullanımı
Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız
Asp.Net Uygulamalarında Modal PopUp Oluşturma
CRUD İşlemlerinde Asenkron(async) Kullanımı
Asp.Net Uygulamalarında Response.Redirect Kullanarak Web Sayfasını Yeni Sekmede Açma
Regular Expressions ve ASP.Net RegularExpression Validator Kullanarak Parola İlkesi Oluşturma
Asp.Net Uygulamasında Manual Olarak JSON Oluşturma
Asp.Net Programında Butonla GridView Nesnesine Yeni Bir Satır Ekleme
C# Uygulamasında Miladi Takvimi Hicri Takvime, Hicri Takvimi Miladi Takvime Dönüştürme
CRUD İşlemlerinde Swagger Kullanımı
Stripe Kullanarak Kredi Kartı ile Ödeme İşlemi Yapan Asp.Net Uygulaması
Sitenin Alexa Dünya Sıralamasını Kodlarla Öğrenme
Asp.Net Platformunda Harici JSON Dosyasından Namaz Vakitlerini Alma
Yıldız Yöntemiyle Tanımlı Olan Birbiriyle İlişkili Tablolara Bilgi Girme Yöntemleri
Asp.Net Uygulamalarında Güncel Saati Timer Nesnesiyle Gösterme
Asp.Net Sayfasında jQuery Kullanarak Buton Click Olaylarını Kontrol Etme
ASP.NET Uygulamasında Metin Kutusunda Sadece Kredi/Banka Kartı Numarası Biçimine Nasıl İzin Verilir?

Yorum Ekle
   
Kötü İyi