c# Desktop

Basit Veri Bağlama (Simple Data Binding)

Basit veri bağlama, bir form kontrolüne tek veri bilgisinin bağlanmasıdır. Basit veri bağlama genellikle veri kümesi içindeki bir veriyi form içindeki kontrole aktarmak için kullanılır. Basit veri bağlama işlemlerinde Binding sınıfında üretilen nesne kullanılır. Bu nesne temelde üç parametre almaktadır.
Bu parametreler şunlardır:
Binding binding=new Binding(string propertyName, object dataSource, string dataMember ) Binding sınıfındaki parametrelerin işlevleri aşağıda verilmiştir.
propertyName: Bağlanacak olan nesnenin özelliğini belirtir.
dataSource: Veri kaynağını belirtir.
dataMember: Veri kaynağının hangi özelliğinin bağlanacağını belirtir.
Bu uygulamada form içindeki iki TextBox kontrolünden biri veri kaynağı olarak kullanılacak ve diğer TextBox kontrolüne veri bağlama işlemi gerçekleştirilecektir.
Adım 1: Görsel 5.21’deki form tasarımını yapınız ve kontrollere name değerlerini veriniz.
Adım 2: Formun Load olayına veri bağlama işlemleri için kullanılan kodlamaları yapınız
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
Binding bagla = new Binding(“Text”, txtKaynak, “Text”);
txtHedef.DataBindings.Add(bagla);
}
Bu uygulamada bir sınıf oluşturulacaktır. Sınıftan üretilen nesne ile sınıf özeliklerine değer aktarılarak form içinde kontrollere veri bağlama işlemi gerçekleştirilecektir.
Adım 1: Görsel 5.22’deki form tasarımını yapınız ve kontrollere name değerlerini veriniz.
Adım 2: Veri kaynağı olarak kullanmak için aşağıda özellikleri verilen sınıfı oluşturunuz
class Ogrenciler
{
public int Numara { get; set; }
public string AdSoyad { get; set; }
public string Alan { get; set; }
}
Adım 3: Veri Bağla butonu Click olayında sınıf özelliklerine değer aktarıldıktan sonra TextBox kontrollerine veri bağlama işlemini gerçekleştiren kodlamaları yapınız.
private void btnBagla_Click(object sender, EventArgs e)
{
Ogrenciler ogrenci = new Ogrenciler();
ogrenci.Numara = 1111;
ogrenci.AdSoyad = “Mehmet”;
ogrenci.Alan = “Bilişim Teknolojileri”;
txtNumara.DataBindings.Add(“Text”, ogrenci, “Numara”);
txtAdSoyad.DataBindings.Add(“Text”, ogrenci, “AdSoyad”);
txtAlan.DataBindings.Add(“Text”, ogrenci, “Alan”);
}

 


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi