c# Web

Asp.Net Uygulamalarında Güncel Saati Timer Nesnesiyle Gösterme

Web sayfalarında genellikle güncel saati gösterme uygulamasıyla karşılaşırsınız. Güncel saat sunucuyu yormasın diye javascipt kodlarıyla bulunur. Asp.Net uygulamalarında da javascirpt kullanmadan Timer nesnesiyle güncel saati gösterebilirsiniz. Ancak şunu hatırlatmakta yarar vardır. Timer nesnesi belirtilen süre aralıklarında sürekli çalışan kod parçacıklarını içinde barındırdığı için sunucuyu yoracaktır. Ancak bazı durumlarda timer nesnesini kullanma ihityacı hissedebilirsiniz.

Yeni bir web form sayfası ekleyelim. Aşağıdaki kodları yazalım.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="WebApplication1.WebForm1" %>
 
<!DOCTYPE html>
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
        <asp:Timer runat="server" id="UpdateTimer" interval="1000" ontick="UpdateTimer_Tick" /> // 5 saniyede bir güncelleme yapar.
        <asp:UpdatePanel runat="server" id="TimedPanel" updatemode="Conditional">
            <Triggers>
                <asp:AsyncPostBackTrigger controlid="UpdateTimer" eventname="Tick" />
            </Triggers>
            <ContentTemplate>
                <asp:Label runat="server" id="DateStampLabel" />
            </ContentTemplate>
        </asp:UpdatePanel>
    </form>
</body>
</html>

Kod kısmına ise şunları yazalım.

        protected void UpdateTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            DateStampLabel.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
        }

Projeyi çalıştırdığımızda güncel saatin listelendiğini görürsünüz.


İlgili Makaleler
Asp.Net Yardımıyla Web Sayfasından JSON Veri Çekme
Visual Studio 2022 Programında Asp.Net Web Application Şablonu Görünmüyor Hatasını Düzeltme
RadioButton ile Cinsiyet Bilgisini Alan Asp.Net c# Uygulaması
Asp.Net Uygulamalarında Sweet Alert Mesaj Kullanımı
Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız
Asp.Net Uygulamalarında Modal PopUp Oluşturma
CRUD İşlemlerinde Asenkron(async) Kullanımı
Asp.Net Uygulamalarında Response.Redirect Kullanarak Web Sayfasını Yeni Sekmede Açma
Regular Expressions ve ASP.Net RegularExpression Validator Kullanarak Parola İlkesi Oluşturma
Asp.Net Uygulamasında Manual Olarak JSON Oluşturma
Asp.Net Programında Butonla GridView Nesnesine Yeni Bir Satır Ekleme
C# Uygulamasında Miladi Takvimi Hicri Takvime, Hicri Takvimi Miladi Takvime Dönüştürme
CRUD İşlemlerinde Swagger Kullanımı
Stripe Kullanarak Kredi Kartı ile Ödeme İşlemi Yapan Asp.Net Uygulaması
Sitenin Alexa Dünya Sıralamasını Kodlarla Öğrenme
Asp.Net Platformunda Harici JSON Dosyasından Namaz Vakitlerini Alma
Yıldız Yöntemiyle Tanımlı Olan Birbiriyle İlişkili Tablolara Bilgi Girme Yöntemleri
Asp.Net Uygulamalarında Güncel Saati Timer Nesnesiyle Gösterme
Asp.Net Sayfasında jQuery Kullanarak Buton Click Olaylarını Kontrol Etme
ASP.NET Uygulamasında Metin Kutusunda Sadece Kredi/Banka Kartı Numarası Biçimine Nasıl İzin Verilir?

Yorum Ekle
   
Kötü İyi