Arduino

Eğitsel Robotun Montajı

Eğitsel robotun montajı yapılırken öncelikle motor kablolarının motor uçlarına lehimlenmesi gerekmektedir. Aşağıda görüldüğü gibi motor kablolarının uçlarının sıyrılıp motor bağlantı uçlarındaki deliklere takılıp lehimlenmesi daha sağlıklı olacaktır.
Motor kabloları lehimlendikten sonra aşağıda görüldüğü gibi motorların robot gövdesinde motorlar için ayrılmış bölüme vidalanması gerekmektedir. Motorları vidalarken 30 cm uzunluğundaki M3 vidalar kullanılır. Her bir motor, robot gövdesine 2 adet vidayla monte edilir. Motorun daha düzgün durması için diğer resimde gösterildiği gibi fazladan bir somun kullanılır. Motor kabloları 5 numarada gösterildiği gibi delikten geçirilir. Ayrıca 6 numarada gösterilen anahtarın  robot gövdesine takılması gerekir.
Robot gövdesine döner robot tekerleğini monte ederken 12 cm uzunluğundaki M3 vidalar kullanılır. Gövde üstüne yerleştirilecek pil yatağının montajını daha rahat yapmak için aşağıda görüldüğü gibi vida başlarının lehim makinesiyle ısıtılarak gömülmesi gerekir.
Eğitsel robot bileşenleri robot gövdesi üzerine aşağıdaki gibi yerleştirilir. Robot bileşenlerinin robot gövdesine montajı yapılırken 20 cm uzunluğundaki M3 vidaları kullanılır. Aşağıda görüldüğü gibi robot gövdesinin alt kısmında vida delikleri vardır. Bu vida deliklerinden 1, 2, 3 ve 4 numarayla gösterilenler motor sürücü montajı için kullanılır. Yine robot gövdesindeki 5, 6, 7 ve 8 no.lu delikler ise mikrodenetleyici kartının montajı için kullanılır. Motor sürücü ve  mikrodenetleyici kartın montajında elektronik kartları robot gövdesinden belirli bir yükseklikte tutmak için yükseltme aparatları kullanılır. Bu şekilde yükselti yapmak kablo bağlantılarını yaparken büyük kolaylık sağlamaktadır.
 

 


İlgili Makaleler
IRremote Library Kurulumu
RGB LED ile Uzaktan Kumandanın Kullanımı
Potansiyometre ile LED Lambalarının Yanıp Sönme Hızının Ayarlanması
Seri Monitör Yardımıyla Girilen Değere Göre Ledi Yakma Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart ile Trafik Lambası Kontrolü
LDR Elemanıyla Ölçülen Işık Seviyesini Ledler Yardımıyla Gösteren Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart İle Ledlerin Yanmasını Buton İle Kontrol Eden Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Mikrodenetleyici Kartla Mesafe Sensörü Değerlerine Göre Ledleri Yakma Uygulaması
Arduino Uno Kart Kullanarak Anahtar İle Kontrol Edilen Dijital Giriş Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Eğitsel Robotun Devre Şeması
TinkerCAD Platformunda Verilen Mesajı Seri Port Kullanarak Gösteren Uygulama
TinkerCAD Platformunu Kullanarak Merhaba Dünya Mesajını LCD Ekranda Görüntüleyen Arduino Uygulaması
Seri Port Ekranında Merhaba Dünya Mesajını Yazdıran Arduino Uno Uygulaması
Arduino Uno Kart ile Trafik Işıklarında Yayalar İçin Sinyalizasyon Lambası Kontrolü
Arduino Uno Kart İle Ledlerin Yanma Sırasını Anahtarla Değiştiren Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Kart İle Rastgele Belirlenen Süre Kadar Led Yakma Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Mikrodenetleyici Kart İle Birlikte Kullanılan 7 Segment Display Elemanı ve Özellikleri
Devrede Bulunun Ledlerden Birini Uzaktan Kumandayla Açıp Kapatan Uygulamayı Tinkercad Platformunda Gerçekleştirme
Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü
Robot Tabanlı Proje Geliştirmede Kullanılan Motor Sürücü

Yorum Ekle
   
Kötü İyi