c# Desktop

Büyük Veri(Big Data)

Veri günümüzde paradan daha değerli bir hâle gelmiştir. Bunun sebebi, büyük firmaların stratejilerini bu verilere göre belirlemesidir. Bir arama yapıldığında o aramayla ilgili reklamların gelmesi bu duruma bir örnektir. Dünyanın en büyük firmalarının interneti kullanan milyarlarca kişi için bu işlemi yaptığı düşünülürse verilerin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Günümüzde adı sıkça duyulan Big Data (Büyük Veri), her ne kadar teknolojinin ilerlemesi ve kullanım alanlarının artması ile ortaya çıkmış bir kelime olarak görülse de yıllardır içinde bulunulan fakat gelişiminden pek haberdar olunmayan bir olgudur. Bu olguya farkında olmadan sürekli destek verilmekte ve “Büyük Veri” olarak isimlendirilen bu ortama sürekli veri akışı sağlanmaktadır.

Büyük Veri, yükselen teknolojiler ve tüketicilerin artan veri kullanım oranı paralelinde daha fazla çeşitlilik içeren veri kümesidir.

Teknolojinin ilerlemesi ve internetin gelişmesi ile birlikte günümüzde bilginin gücü de ön plana çıktı ve bununla beraber internet dünyasındaki birçok olgu “Bilgi Çöplüğü” olarak anılmaya başladı. Bu çöplükten anlamlı verilerin de çıkabileceğini düşünen yazılım şirketleri, AR-GE çalışmalarını bu bağlamda yürüterek Big Data olarak adlandırılan olguyu ortaya çıkarttı.

Big Data diye isimlendirilen bu olgu, diskte çok fazla yer kaplayan veri çağrışımı yapsa da aslında tam olarak böyle değildir. Big Data; sosyal medya paylaşımları, fotoğraf arşivleri, sürekli kayıt alınan “log” dosyaları gibi farklı kaynaklardan elde edilen tüm verilerin anlamlı ve işlenebilir hâle dönüştürülmüş biçimidir. Big Data kullanım alanları ile ilgili örnekler şöyle sıralanabilir:

• Firmaların müşterileri, malzeme tedarikçileri, şirket içindeki her türlü işlem ve ürünleri ile ilgili tril-yonlarca bayt’lık veri toplanmakta ve anlamlı raporlar üretilmektedir.

• Sosyal medya paylaşımları sayesinde her gün milyarlarca kilobayt veri elde edilmektedir.

• Normal bir tüketicinin günlük yaşamında internette yaptığı haberleşme, arama, satın alma ve paylaşma türü işlemlerin yarattığı verilerin tümü saklanmaktadır.

• Büyük sosyal medya sitelerinde günlük işlenen veri boyutu 7 terabyte’a yaklaşmakta ve günden güne artmaktadır.

• Sağlık kuruluşları, hastalarına yönelik bireysel ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerini sağlayabilmek için bireysel durumdaki verileri kendi sayısal  ortamlarında depolamaktadır.

• Bankalar, müşterileriyle ilgili sakladıkları bilgiler aracılığı ile kullanıcılarını tanıyan ve internet şubesinde o gün için hangi hizmeti aldığını bilen, ana sayfayı ve menüleri etkileşimli hâle getiren (kişiselleştirme uygulamaları), müşterilerine hatırlatmalar yapan, kişiselleştirilmiş arayüz deneyimi ve zengin içerikle sürekli hizmet sağlayan birer şube hâline geldi.

• İlaç depolarında yüz binlerce ilacın adını ve tam olarak nerede bulunduğunu bilen, herhangi bir ilaca ulaşmak istenildiğinde ilacın yerini doğru bir şekilde tespit eden sistemlerin arkasında büyük veriler yatmaktadır.

• Arama motorları sayesinde milyonlarca sayfa arasında en doğru ve en hızlı veriye ulaşabilmek için yine aynı şekilde arka planda büyük veriler ve bunların anlamlı hâle getirilmesi bulunmaktadır. 

Big Data ile yapılabilecek her şey hayal gücü ile sınırlıdır. Sadece ne yapmak ve neyi bilmek istendiğinin iyi belirlenmesi gerekmektedir.

 

 


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi