c# Desktop

Veri Madenciliği

Veri madenciliği, çok büyük veriden faydalı bilgi ve kalıp çıkarma süreci olarak tanımlanabilir. Veri madenciliği; toplama, çıkarma, analiz ve veri istatistiklerini içerir. Veri madenciliği; daha iyi pazarlama stratejileri geliştirmek, performansı artırmak veya işletmeyi yönetme maliyetlerini azaltmak için satış numaraları ile fiyatlar ve müşteriler dâhil olmak üzere ham verilerin incelenmesinde kullanılır. Veri madenciliği, tüketiciler arasında yeni davranış kalıplarını keşfetmeye de hizmet eder.

Veri madenciliğinin faydaları şöyle sıralanabilir:
• Veri madenciliğindeki türetilmiş model, müşteri davranışını daha iyi anlamada yardımcı olur. Bu da daha iyi ve üretken gelecek kararlarına yol açar.
• Veri madenciliği, iş için faydalı olan ancak henüz erişilemeyen pazar fırsatlarını yakalamak için kullanılır. Veri madenciliği ayrıca pazar alanını belirlemek, pazarlama hedeflerine ulaşmak ve iyi bir yatırım getirisi elde etmek için kullanılır.
• Veri madenciliği, potansiyel yatırım alanlarını keşfederek ve tanımlayarak işletme maliyetini düşürmeye yardımcı olur.
 

İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi