c# Web

Seri Port Yardımıyla Arduino Devresine Bağlanıp Ledleri Asp.Net Web Uygulamasından Yakıp Söndürme

Arduino devresinin haberleştiği seri portun Web sayfasında da kullanılabildiğini, seri portta yer alan bilginin Web sayfasında görüntülendiğini, bağlantının nasıl sağlandığını daha önceki makalede anlatmıştık. Bu makalede ise Arduino ile oluşturulan 3 ledin Web uygulamasıyla nasıl yanıp söndürüldüğünü yapmaya çalışacağız. Öncelikle 3 ledin yanıp söndüğü devreyi hazırlayalım. Devremiz aşağıdaki gibi olacaktır.

Kodlarımız aşağıdaki gibi olacaktır. Daha sonra bu kodları değiştireceğiz.

void setup()
{
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
}
 
void loop()
{
  digitalWrite(8,HIGH);
  digitalWrite(9,HIGH);
  digitalWrite(10,HIGH);
}

Devrenin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğimize göre, uygulama için Arduino tarafında çalışacak kodları yazabiliriz.

String inputString = "";         // Gelen verileri tutmak için kullanılır
boolean stringComplete = false;  // Girilen bilginin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder
String commandString = "";       // Gönderilen komutun içeriğini alır
 
int led1Pin = 8;
int led2Pin = 9;
int led3Pin = 10;
 
boolean isConnected = false;
 
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led1Pin,OUTPUT);
  pinMode(led2Pin,OUTPUT);
  pinMode(led3Pin,OUTPUT);
}
 
void loop() {
 
if(stringComplete)
{
  stringComplete = false;
  getCommand();
  
  if(commandString.equals("STAR"))
  {
    turnLedOn(led1Pin);
    turnLedOn(led2Pin);
    turnLedOn(led3Pin);
  }
  if(commandString.equals("STOP"))
  {
    turnLedOff(led1Pin);
    turnLedOff(led2Pin);
    turnLedOff(led3Pin);
  }
  else if(commandString.equals("LED1"))
  {
    boolean LedState = getLedState();
    if(LedState == true)
    {
      turnLedOn(led1Pin);
    }else
    {
      turnLedOff(led1Pin);
    }   
  }
    else if(commandString.equals("LED2"))
  {
    boolean LedState = getLedState();
    if(LedState == true)
    {
      turnLedOn(led2Pin);
    }else
    {
      turnLedOff(led2Pin);
    }   
  }
    else if(commandString.equals("LED3"))
  {
    boolean LedState = getLedState();
    if(LedState == true)
    {
      turnLedOn(led3Pin);
    }else
    {
      turnLedOff(led3Pin);
    }   
  }
  
  inputString = "";
}
 
}
 
boolean getLedState()
{
  boolean state = false;
  if(inputString.substring(5,7).equals("ON"))
  {
    state = true;
  }else
  {
    state = false;
  }
  return state;
}
 
void getCommand()
{
  if(inputString.length()>0)
  {
     commandString = inputString.substring(1,5);
  }
}
 
void turnLedOn(int pin)
{
  digitalWrite(pin,HIGH);
}
 
void turnLedOff(int pin)
{
  digitalWrite(pin,LOW);
}
 
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
    // Bilgiyi byte olarak alır
    char inChar = (char)Serial.read();
    // inputString değişkenine aktarır
    inputString += inChar;
    // Eğer gelen veride \n karakteri var mı  yokmu
    // Varsa kodun tamamı alınmış olur
    if (inChar == '\n') {
      stringComplete = true;
    }
  }
}

Şimdi web tarafında kodların yazımına geçelim. Web sayfasına Seri port iletişim ve Led Kontrol isminde iki adet panel ekleyelim. Birinci panel içine bir adet combobox, bir adet buton ekleyelim. İkinici panel içine de 3 adet checkbox ekleyelim. Kodları yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle değişkenleri tanımlayalım.

        bool isConnected = false;
        String[] ports;
        SerialPort port;

Web sayfası yüklenir yüklenmez seri port ile iletişim sağlanmadığından tüm elemanların pasif olmalarını sağlayalım.

        private void disableControls()
        {
            checkBox1.Enabled = false;
            checkBox2.Enabled = false;
            checkBox3.Enabled = false;
            panel2.Enabled = false;
        }

Kullanımda olan seri portların bilgisini alalım.

        void getAvailableComPorts()
        {
            ports = SerialPort.GetPortNames();
        }

Şimdi bu metotları web sayfası yüklenir yüklenmez çağırmamız gerekir. 

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            disableControls();
            getAvailableComPorts();
        }

Bilgisayarda bulunan tüm portların isimlerini combobox içinde listeleyelim.

            foreach (string port in ports)
            {
                comboBox1.Items.Add(port);
                if (ports[0] != null)
                {
                    comboBox1.SelectedItem = ports[0];
                }
            }

Devam edelim. Combobox ile seçilen portla iletişim sağlamak için botunun click olayını düzenleyelim.

            if (!isConnected)
            {
                connectToArduino();
            } else
            {
                disconnectFromArduino();
            }

Burada isConnected değişkeninin durumuna göre connectToArduino() ve disconnectFromArduino() metotlarını tanımlayalım.

        private void connectToArduino()
        {
            isConnected = true;
            string selectedPort = comboBox1.GetItemText(comboBox1.SelectedItem);
            port = new SerialPort(selectedPort, 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);
            port.Open();
            port.Write("#STAR\n");
            button1.Text = "Bağlantıyı Kes";
            enableControls();
        }
        private void disconnectFromArduino()
        {
            isConnected = false;
            port.Write("#STOP\n");
            port.Close();
            button1.Text = "Bağlan";
            disableControls();
            resetDefaults();
        }

Bu iki metot içinde tanımladığımız metodların da tanımlamalarını gerçekelştirelim.

        private void enableControls()
        {
            checkBox1.Enabled = true;
            checkBox2.Enabled = true;
            checkBox3.Enabled = true;
            groupBox2.Enabled = true;
        }
        private void resetDefaults()
        {
            checkBox1.Checked = false;
            checkBox2.Checked = false;
            checkBox3.Checked = false;
        }

Projemizi kaydedip çalıştıralım. Bağlan dediğimizde tüm ledlerin yandığını, Bağlantıyı Kes dediğimizde ise söndüğünü görürsünüz. Şimdi ledlerin yanıp yanmadığına göre kontrollerini gerçekelştirelim. Birinci checkboxın changed olayını tanımlayalım.

        private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (isConnected)
            {
                if (checkBox1.Checked)
                {
                    port.Write("#LED1ON\n");
                }
                else
                {
                    port.Write("#LED1OF\n");
                }
            }
 
        }

İkinci checkboxın changed olayını tanımlayalım.

        private void checkBox2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (isConnected)
            {
                if (checkBox2.Checked)
                {
                    port.Write("#LED2ON\n");
                }
                else
                {
                    port.Write("#LED2OF\n");
                }
            }
        }

Üçüncü checkboxın changed olayını tanımlayalım.

        private void checkBox3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (isConnected)
            {
                if (checkBox3.Checked)
                {
                    port.Write("#LED3ON\n");
                }
                else
                {
                    port.Write("#LED3OF\n");
                }
            }
        }

Kodlarımızı tamamladık. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. Checkboxları işaretlediğimzde ledin yandığını, işareti kaldırdığımızda ise ledin söndüğünü görürsünüz. Emeğe saygı gösterip reklamları tıklamanızı ve sosyal medyada sitemizi paylaşmanızı istiyorum. Birkaç iyi söz ve tıklama istiyorum. smileywinkyes


İlgili Makaleler
Asp.Net Yardımıyla Web Sayfasından JSON Veri Çekme
Visual Studio 2022 Programında Asp.Net Web Application Şablonu Görünmüyor Hatasını Düzeltme
RadioButton ile Cinsiyet Bilgisini Alan Asp.Net c# Uygulaması
Asp.Net Uygulamalarında Sweet Alert Mesaj Kullanımı
Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız
Asp.Net Uygulamalarında Modal PopUp Oluşturma
CRUD İşlemlerinde Asenkron(async) Kullanımı
Asp.Net Uygulamalarında Response.Redirect Kullanarak Web Sayfasını Yeni Sekmede Açma
Regular Expressions ve ASP.Net RegularExpression Validator Kullanarak Parola İlkesi Oluşturma
Asp.Net Uygulamasında Manual Olarak JSON Oluşturma
Asp.Net Programında Butonla GridView Nesnesine Yeni Bir Satır Ekleme
C# Uygulamasında Miladi Takvimi Hicri Takvime, Hicri Takvimi Miladi Takvime Dönüştürme
CRUD İşlemlerinde Swagger Kullanımı
Stripe Kullanarak Kredi Kartı ile Ödeme İşlemi Yapan Asp.Net Uygulaması
Sitenin Alexa Dünya Sıralamasını Kodlarla Öğrenme
Asp.Net Platformunda Harici JSON Dosyasından Namaz Vakitlerini Alma
Asp.Net Uygulamalarında Güncel Saati Timer Nesnesiyle Gösterme
Asp.Net Sayfasında jQuery Kullanarak Buton Click Olaylarını Kontrol Etme
ASP.NET Uygulamasında Metin Kutusunda Sadece Kredi/Banka Kartı Numarası Biçimine Nasıl İzin Verilir?
Yıldız Yöntemiyle Tanımlı Olan Birbiriyle İlişkili Tablolara Bilgi Girme Yöntemleri

Yorum Ekle
   
Kötü İyi