c# Web

Bootstrap 4 Modal Uygulamasında c# Kodlarıyla Butona Olay Yazma

Asp.Net uygulamalarında BootStrap temaları ve komutları tüm safhalarda kullanılabilir. Bu uygulamamızda BootStrap modal penceresini hem sunucu tarafında hem de terminal tarafında nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağız.

Sunucu tarfında modal penceresini kullanma

Html kodları

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="WebApplication3.WebForm1" %>
 
<!DOCTYPE html>
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
 
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager>
        <div class="container">
            <div class="btn-group">
                <asp:Button ID="btnSubmit" class="btn-info" runat="server" Text="Submit"
                    OnClick="btnSubmit_Click"></asp:Button>
            </div>
        </div>
 
 
        <!-- Bootstrap Modal Dialog -->
        <div class="modal fade" id="myModal" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <asp:UpdatePanel ID="upModal" runat="server" ChildrenAsTriggers="false" UpdateMode="Conditional">
                    <ContentTemplate>
                        <div class="modal-content">
                            <div class="modal-header">
                                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</button>
                                <h4 class="modal-title">
                                    <asp:Label ID="lblModalTitle" runat="server" Text=""></asp:Label></h4>
                            </div>
                            <div class="modal-body">
                                <asp:Label ID="lblModalBody" runat="server" Text=""></asp:Label>
                            </div>
                            <div class="modal-footer">
                                <button class="btn btn-info" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
                            </div>
                        </div>
                    </ContentTemplate>
                </asp:UpdatePanel>
            </div>
        </div>
 
    </form>
</body>
</html>
 
c# kodları
        protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            lblModalTitle.Text = "Validation Errors List for HP7 Citation";
            lblModalBody.Text = "This is modal body";
            ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, Page.GetType(), "myModal", "$('#myModal').modal();", true);
            upModal.Update();
        }
 
Terminal tabanlı çalışması
 
html kısmı
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="WebApplication3.WebForm1" %>
 
<!DOCTYPE html>
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        function getConfirmation(sender, title, message) {
            $("#spnTitle").text(title);
            $("#spnMsg").text(message);
            $('#modalPopUp').modal('show');
            $('#kapat').attr('onclick',
                "f();");
            $('#btnConfirm').attr('onclick', "$('#modalPopUp').modal('hide');setTimeout(function(){" + $(sender).prop('href') + "}, 50);");
            return false;
        }
        function f() {
            $('#<%=litMsg.ClientID%>').text("");
            return false;
        }
    </script>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <div id="modalPopUp" class="modal fade" role="dialog">
                <div class="modal-dialog">
                    <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header">
                            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
                            <h4 class="modal-title">
                                <span id="spnTitle"></span>
                            </h4>
                        </div>
                        <div class="modal-body">
                            <p>
                                <span id="spnMsg"></span>.
                            </p>
                        </div>
                        <div class="modal-footer">
                            <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal" id="kapat">Close</button>
                            <button type="button" id="btnConfirm" class="btn btn-danger">
                                Yes, please</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
 
            <asp:LinkButton ID="lnkDelete" runat="server" CssClass="btn btn-danger" OnClientClick="return getConfirmation(this, 'Please confirm','Are you sure you want to delete?');" OnClick="lnkDelete_Click">Delete</asp:LinkButton>
            <br />
            <asp:Label ID="litMsg" Text="" runat="server" />
            <%--<asp:Literal ID="litMsg" runat="server"></asp:Literal>--%>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
 
c# kısmı
 
        protected void lnkDelete_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            litMsg.Text = "Record deleted successfully";
        }
 

 


İlgili Makaleler
Asp.Net Yardımıyla Web Sayfasından JSON Veri Çekme
Visual Studio 2022 Programında Asp.Net Web Application Şablonu Görünmüyor Hatasını Düzeltme
RadioButton ile Cinsiyet Bilgisini Alan Asp.Net c# Uygulaması
Asp.Net Uygulamalarında Sweet Alert Mesaj Kullanımı
Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız
Asp.Net Uygulamalarında Modal PopUp Oluşturma
CRUD İşlemlerinde Asenkron(async) Kullanımı
Asp.Net Uygulamalarında Response.Redirect Kullanarak Web Sayfasını Yeni Sekmede Açma
Regular Expressions ve ASP.Net RegularExpression Validator Kullanarak Parola İlkesi Oluşturma
Asp.Net Uygulamasında Manual Olarak JSON Oluşturma
Asp.Net Programında Butonla GridView Nesnesine Yeni Bir Satır Ekleme
C# Uygulamasında Miladi Takvimi Hicri Takvime, Hicri Takvimi Miladi Takvime Dönüştürme
CRUD İşlemlerinde Swagger Kullanımı
Stripe Kullanarak Kredi Kartı ile Ödeme İşlemi Yapan Asp.Net Uygulaması
Sitenin Alexa Dünya Sıralamasını Kodlarla Öğrenme
Asp.Net Platformunda Harici JSON Dosyasından Namaz Vakitlerini Alma
Asp.Net Uygulamalarında Güncel Saati Timer Nesnesiyle Gösterme
Asp.Net Sayfasında jQuery Kullanarak Buton Click Olaylarını Kontrol Etme
ASP.NET Uygulamasında Metin Kutusunda Sadece Kredi/Banka Kartı Numarası Biçimine Nasıl İzin Verilir?
Yıldız Yöntemiyle Tanımlı Olan Birbiriyle İlişkili Tablolara Bilgi Girme Yöntemleri

Yorum Ekle
   
Kötü İyi