Javascript

Yayınlanan Web Service Hizmetini Terminal Tabanlı Web Sayfasında Kullanma

Hazırladığımız web service hizmetlerini sunucu ya da terminal tabanlı bir web projesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu uygulamada DortIslem web service hizmetini jquery dilini kullandığımız bir terminal tabanlı web projesinde nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Visual Studio programını açalım.

Yeni bir web projesi oluşturalım. Projenin adını Matematik olarak verelim. 

Projeye islemler.html isminde bir web sayfası ekleyelim.

Web sayfasının div etiketleri arasına aşağıdaki nesneleri ekleyelim.

            <table>
                <tr>
                    <td>
                        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="A : "></asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                        <asp:TextBox ID="txtA" runat="server"></asp:TextBox>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
                        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="B : "></asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                        <asp:TextBox ID="txtB" runat="server"></asp:TextBox>
 
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <asp:Button ID="btnHesapla" runat="server" Text="Hesapla" />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <asp:Label ID="lblC" runat="server" Text=""></asp:Label>
                    </td>
                </tr>
            </table>

DortIslem web service hizmetinde iki değer istendiği ve bir çıkış değeri olduğu için yukarıda eklediğimiz nesneler bizim işimize yarayacaktır. Şimdi projemize web service referensını ekleyelim. Bunun için proje isminin üzerinde farenin sağ tuşuna basalım. Ekrana gelen pencerede Add komutunu seçelim.

Buradan Service Reference komutuna tıklayalım. Burada Advanced komutunu tıklayalım. Ekrana gelen pencerede Add Web Reference komutuna tıklayalım. Bu pencere çok önemli. Url kısmına Web Service dosyasının bulunduğu adres satırını yazıyoruz. Ben buraya http://atml.somee.com/sunucu/DortIslem.asmx kendi tanımladığım yolu yazıyorum. Daha sonra Enter tuşuna bastığımızda Web Service sayfası görüntülenecektir. Burada Web Reference name kısmında yer alan isim web projemize eklenecektir. Benim ekranımda bu isim com.somee.atml olarak verildi. İsterseniz bu ismi değiştirebilirsiniz. Ben herhangi bir değişiklik yapmadan Add reference diyerek ekleme işlemini tamamlıyorum. Belirtilen isimde web service hizmeti projemize dahil edildi.

Şimdi web sayfasında buton nesnesini seçelim ve farenin sol tuşuna iki defa basarak click olayını oluşturalım. Buraya aşağıdaki kodları yazalım.

        protected void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            com.somee.atml.DortIslem islem = new com.somee.atml.DortIslem();
 
            int x = Convert.ToInt32(txtA.Text);
            int y = Convert.ToInt32(txtB.Text);
 
            int z = (int)islem.Topla(x, y);
            lblC.Text = x + " + " + y + " = " + z;
        }

Projeyi kaydedip çalıştıralım. Sırayla 3 ve 8 değerilerini girelim. Çıktı olarak 3 + 8 = 11 sonucunu görürsünüz. Ben burada toplama işlemini gerçekleştirdim. Diğerlerini size bırakıyorum.


İlgili Makaleler
Javascript Kodlarıyla Tarayıcı Penceresinde Yön Tuşlarıyla Kutunun Hareket Ettirilmesi
Radio Button İçinden Seçilen Değeri Görüntüleyen Programı Javascript Script Dilinde Yapınız
JavaScript Kodlarıyla TextBox Nesnesine Sadece Sayıların Girilmesini Sağlama
Validation Kontrollerini Yaparak Kimlik Bilgileri Formunu Oluşturan Programı Javascript Script Dilinde Yapınız
Basamak Değerleri Seçilerek Elde Edilen Sayılarla Bölme İşlemi Alıştırmaları Yapan Programı Javascript Script Dilinde Yapınız
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Bir Denkleme Ait Çözüm Kümesine Göre Grafik Oluşturan Programı Javascript Script Dilinde Yapınız
Koordinat Düzleminde Verilen Bir Noktanın Hangi Bölgeye Düştüğünü Bulan Programı Javascript Script Dilinde Yapınız
Faktöriyel Hesabı Yapan Javascript Uygulaması
Basamak Değerleri Seçilerek Elde Edilen Sayılarla Toplama İşlemi Alıştırmaları Yapan Programı Javascript Script Dilinde Yapınız
Web Sayfasında Tıklanan Resmin Gerçek Boyutunu Öğrenme
Çarpma İşaretini Kullanmadan İki Sayıyı Çarpan Programı Javascript Script Dilinde Yapınız
Yayınlanan Web Service Hizmetini Terminal Tabanlı Web Sayfasında Kullanma
JavaScript Sınıf Bildirimleri (Class Declarations) ile Sınıf Tanımlama
RadioButton Yardımıyla Web Sayfasının Arkaplan Rengini Değiştiren Uygulamayı Javascript Kodlarıyla Tasarlama
ListBox Yardımıyla Listelenen Dosya Uzantılarının Hangi Medya Dosyası Olduğunu Bulan Web Sayfasını Javascript Kodlarıyla Düzenleme
Mevcut Tarihi Takvim Yaprağı Şeklinde Gösteren Programı Javascript Script Dilinde Yapınız
Resmin Üzerinde Click, MouseOver, MouseOut Olaylarını Uygulayan Programı Javascript Script Dilinde Yapınız
Div Katmanı İçinde Gösterilen Metni Silen Programı Javascript Script Dilinde Yapınız
Seçilen Bir Yıla Ait Takvimi Değişik Formatlarda Hazırlayıp Görüntüleyen Programı Javascript Script Dilinde Yapınız
Tetris Oyununu Javascript Dilini Kullanarak Web Sayfasında Kodlama3

Yorum Ekle
   
Kötü İyi