c# Desktop

c# Form Uygulamalarında SqLite Tablosunda Kayıt Silme İşlemini Gerçekleştirme

Veri tabanında tablolara ait işlemlerden biri de kayıt silme işlemidir. Kayıt silme işlemi için DELETE komutu kullanılır. Biz burada Uyeler tablosunda seçilen bir kaydın nasıl silineceğini göstereceğiz. Kayıt silme işleminin gerçekleşmesi için kaydın tabloda olması ve seçilmesi gerekir. Aksi takdirde kayıt silme işlemini gerçekleştiremezsiniz.

Silinecek kaydın öncelikle seçilmesi işlemini gerçekleştirelim. Seçme işlemini gerçekleştirmek için DataGridView nesnesinden yararlanacağız. Öncelikle DataGridView nesnesini seçelim. SelectionMode özelliğini FullRowSelect olarak belirleyelim. Daha sonra SelectionChanged olayını oluşturalım. Bu olayın içine aşağıdaki kodları yazalım.

        private void dataGridView1_SelectionChanged(object sender, System.EventArgs e)

        {
            int rowindex = dataGridView1.CurrentCell.RowIndex;
 
            txtKodu.Text= dataGridView1.Rows[rowindex].Cells[0].Value.ToString();
            txtAdi.Text= dataGridView1.Rows[rowindex].Cells[1].Value.ToString();
            txtSoyadi.Text= dataGridView1.Rows[rowindex].Cells[2].Value.ToString();
            txtUsername.Text= dataGridView1.Rows[rowindex].Cells[3].Value.ToString();
            txtPassword.Text= dataGridView1.Rows[rowindex].Cells[4].Value.ToString();
 
            txtKodu.Focus();
        }

Form sayfasına bir adet buton ekleyelim. Butonun click olayını oluşturalım. Bu fonksiyonun içine aşağıdaki kodları yazalım.

        private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)
        {
            int kodu = int.Parse(txtKodu.Text);
 
            cmd = new SQLiteCommand();
            con.Open();
            cmd.Connection = con;
            cmd.CommandText = "DELETE FROM Uyeler where kodu =" + kodu;
            cmd.ExecuteNonQuery();
            con.Close();
 
            Listele();
        }

Projemizi kaydedip çalıştıralım. Silinecek kaydı seçelim. Butona bastığımızda kaydın silindiğini görürsünüz.


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi