Arduino

Robotik Kodlama Çalışma Soruları

İkinci dönem 2. sınavımız test olacaktır. Test sorularını buraya her hafta ekleyeceğim. Soruların cevaplarını siz bulacaksınız. Burada yorumlar kısmına cevapları yazınız. Tüm arkadaşlar buradan faydalansın.

ÇALIŞMA SORULARI

1. a = "LED";

    b = 'L';

    c = false;

Yukarıda verilen değişkenlerin veri tipi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.

        a              b              c

A.   String      String        int

B.   char         char          float

C.   string       char          bool

D.   string       bool         char

E.   String       char         bool

 

 

2.      I. 0 ile 15 arasında değer alır.

         II. 4 bit yer kaplar.

         III. Depolama ünitelerinde kullanılır

Yukarıda verilen özellikler hangi sayı tipine aittir.

A. Hexedecimal

B. Binary

C. Octal

D. Decimal

E. Double

 

3.    bool yes=!false;
          bool no=!yes;
          if(!no)
               yes = true;
          else
               no = false;
Yukarıdaki program çalıştırıldığında yes ve no değişkenlerinin değeri ne olur.
       yes            no
A.   false(0)     false(0)
B.   true(1       false(0)
C.   true(1)      true(1)
D.   false(0)     true(1)
E.   Hata verir
 
4. I. Kırmızı
    II. Yeşil
    III. Mavi
RGB LED kullanılarak beyaz ışık yakılmak istenildiğinde yukarıdaki renklerden hangileri yakılmalıdır.
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I ve III
E. I, II ve III
 
5.   I. LCD Ekran
      II. Seri Port
      III. Button
Yukarıdakilerden hangilerinde begin() metodu kullanılır.
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I ve III
E. I, II ve III
 
6. Aşağıdaki mikrodenetleyici portlarından hangisinde hız kontrolü yapılmaz.
A. D4
B. D5
C. D6
D. D9
E. D10
 
7.      int i=1, j=2,k;

         i=i<<j;

         j=j<<i;

         k=j>>i;

Yukarıdaki program parçacığında k değişkeninin değeri ne olur.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

8.          int a=1,b=2;

           int c=a | b;

           int d=c & a;

           int e=d ^ 0;

Yukarıdaki program parçacağında e değişkeninin değeri ne olur.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

9. Tanımlanan bir değişkenin dizi olabilmesi için hangi özel karakterler kullanılır.

A. ()

B. {}

C. <>

D. []

E. //

 

10.       I. İki değerin eşit olup olmadığını belirler.

            II. true ya da false değeri üretir.

            III. Karşılaştırma operatörüdür.

Yukarıda özellikleri verilen karakter aşağıdakilerden hangisidir.

A. =

B. &

C. /*

D. <=

E. ==

 

11. Aşağıdakilerden hangisi LDR devre elemanıyla ilgili değildir.

A. Sadece analog pinlere bağlanır.

B. 0 ile 1023 arasında değer üretir.

C. Ortamda bulunan ışığın şiddetine göre çalışır.

D. Seri port yardımıyla bilgisayara değer gönderir.

E. İki bacaklı bir devre elemanıdır.

 

12. Robota ait kullanılan 4 adet portun birincisi sağ ileri, ikincisi sağ geri, üçüncüsü sol ileri, dördüncüsü sol geri olarak kullanılmaktadır. Buna göre robotun olduğu yerde sağa doğru dönmesi için programda aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır.

       P1        P2        P3         P4

A.    1          0          1            0

B.    1          1          0            0

C.    0          1          1            0

D.    0          0          1            1

E.    1          0          1            1

 

13. Robota ait kullanılan 4 adet portun birincisi sağ ileri, ikincisi sağ geri, üçüncüsü sol ileri, dördüncüsü sol geri olarak kullanılmaktadır. Buna göre robotun sola doğru dönmesi için programda aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır.

       P1        P2        P3         P4

A.    1          0          1            0

B.    1          1          0            0

C.    0          1          1            0

D.    0          0          0            1

E.    1          0          1            1

 

14. Robota ait kullanılan 4 adet portun birincisi sağ ileri, ikincisi sağ geri, üçüncüsü sol ileri, dördüncüsü sol geri olarak kullanılmaktadır. Buna göre robotun geri yönde hareket etmesi için programda aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır.

       P1        P2        P3         P4

A.    0          1          0            1

B.    1          1          0            0

C.    0          1          1            0

D.    0          0          0            1

E.    1          0          1            1

 

15. Mikrodenetleyici IDE programında 10 numaralı dijital pindeki lojik değeri okuyan komut, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. AnalogRead(10);

B. digitalWrite(10, 1) ;

C. digitalRead(10);

D. pinMode(10, OUTPUT);

E. pinMode(10, INPUT);

 

16.                      for(float val=-10.0;val<20.0;val=-val*2)
                                     Serial.print("*");

Yukarıdaki program çalıştırıldığında seri monitördeki çıktı ne olur.

A. *****

B. ****

C. ***

D. **

E. *

 

17.          int i=3,j=0;

               do{
                    i--;
                    j++;
               }while(i>=0);
               Serial.print(j);
Programcı, while(i<=0) yerine, yukarıdaki gibi, while(i>=0) yazdığı için sonucu yanlış bulur. Elde edilen iki sonuç arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olur.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

18. Bir Arduino devresinde uzaktan kumanda kullanılacaksa, aşağıdaki kütüphanelerden hangisi yüklenmelidir.

A. Time.h

B. IRRemote

C. LiquidCrystal.h

D. Wire.h

E. String.h

 

19.           const byte leds[] = {LED1, LED2, LED3};

Yukarıda verilen komut satırı için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur.

A. const sabit tanımlamak için kullanılır

B. Dizinin tipi sayısaldır.

C. leds dizinin adıdır.

D. LED3 string bir değişkendir.

E. Dizi 3 elemanlıdır.

 

20.            I. begin()

                 II. enableIRln()

                 III. decode()

Yukarıda verilen fonksiyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

A. Fonksiyonların tamamı uzaktan kumanda için kullanılır.

B. I nolu fonksiyon LCD içinde kullanılabilir.

C. II nolu fonksiyon uzaktan kumanda alıcısını açar.

D. III nolu fonksiyon uzaktan kumandadan gelen değeri çözer.

E. Uzaktan kumanda onaltılık sayı sistemiyle çalışır.

 

21. Patron işçilerine maaşları olan 4250 lirayı en an banknot olacak şekilde ödemek istediğini programcısına söylüyor. Buna göre programcı bu program için aşağıdaki işlemlerden hangisini kesinlikle yapmaz.

A. İşçilerin maaşlarını gireceği bir kutu oluşturur.

B. do while döngüsünü kullanır.

C. Bölme işlemini kullanır.

D. Banknot adedini hesaplar.

E. Fonksiyon tanımlar.

 

22. "5 fazlasının 2 katının 3 eksiği" ifadesinin bilgisayarda matematiksel karşılığı aşağıdakilerden hangisidir.

A. 2 * x + 5 - 3

B. (2 * x + 5) - 3

C. 2 * (x + 5) - 3

D. 2 * (x + 5) + 3

E. (2 * x) + (5 - 3) 

 

23. Eğitsel robotla beyaz zemin üzerinde siyah çizgiyi izleme işlemini gerçekleştirmek için kaç adet çizgi izleme sensörü kullanımaktadır.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

 

 

24.                 servo1.attach(2);

Yukarıdaki komut satırının görevi aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır.

A. Potansiyometre 2 nolu dijital pine bağlanmıştır. 

B. Servo motor 2 nolu dijital pine bağlanmıştır. 

C. Button 2 nolu dijital pine bağlanmıştır. 

D. Led 2 nolu dijital pine bağlanmıştır. 

E. LCD 2 nolu dijital pine bağlanmıştır. 


İlgili Makaleler
IRremote Library Kurulumu
RGB LED ile Uzaktan Kumandanın Kullanımı
Potansiyometre ile LED Lambalarının Yanıp Sönme Hızının Ayarlanması
Seri Monitör Yardımıyla Girilen Değere Göre Ledi Yakma Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart ile Trafik Lambası Kontrolü
Arduino Uno Kart Kullanarak Anahtar İle Kontrol Edilen Dijital Giriş Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
LDR Elemanıyla Ölçülen Işık Seviyesini Ledler Yardımıyla Gösteren Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart İle Ledlerin Yanmasını Buton İle Kontrol Eden Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Mikrodenetleyici Kartla Mesafe Sensörü Değerlerine Göre Ledleri Yakma Uygulaması
Eğitsel Robotun Devre Şeması
TinkerCAD Platformunda Verilen Mesajı Seri Port Kullanarak Gösteren Uygulama
TinkerCAD Platformunu Kullanarak Merhaba Dünya Mesajını LCD Ekranda Görüntüleyen Arduino Uygulaması
Seri Port Ekranında Merhaba Dünya Mesajını Yazdıran Arduino Uno Uygulaması
Arduino Uno Kart İle Ledlerin Yanma Sırasını Anahtarla Değiştiren Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart ile Trafik Işıklarında Yayalar İçin Sinyalizasyon Lambası Kontrolü
Mikrodenetleyici Kart İle Birlikte Kullanılan 7 Segment Display Elemanı ve Özellikleri
Arduino Kart İle Rastgele Belirlenen Süre Kadar Led Yakma Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Devrede Bulunun Ledlerden Birini Uzaktan Kumandayla Açıp Kapatan Uygulamayı Tinkercad Platformunda Gerçekleştirme
Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü
Robot Tabanlı Proje Geliştirmede Kullanılan Motor Sürücü
Yorumlar
  Utku Erim Akçiçek  dediki;
1-)A 2-)A 3-)B 4-)E 5-)B
24.04.2022 16:04:14

Yorum Ekle
   
Kötü İyi