c# Desktop

Nesne Tabanlı Programlama Çalışma Soruları

İkinci dönem 2. sınavımız test olacaktır. Test sorularını buraya her hafta ekleyeceğim. Soruların cevaplarını siz bulacaksınız. Burada yorumlar kısmına cevapları yazınız. Tüm arkadaşlar buradan faydalansın.

ÇALIŞMA SORULARI

1. a = "TETRİS";

    b = 'T';

    c = false;

Yukarıda verilen değişkenlerin veri tipi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.

        a              b              c

A.   String      String        int

B.   char         char          float

C.   string       char          bool

D.   string       bool         char

E.   String       char         bool

 

 

2.      I. 0 ile 15 arasında değer alır.

         II. 4 bit yer kaplar.

         III. Depolama ünitelerinde kullanılır

Yukarıda verilen özellikler hangi sayı tipine aittir.

A. Hexedecimal

B. Binary

C. Octal

D. Decimal

E. Double

 

3.    bool yes=!false;
          bool no=!yes;
          if(!no)
               yes = true;
          else
               no = false;
Yukarıdaki program çalıştırıldığında yes ve no değişkenlerinin değeri ne olur.
       yes            no
A.   False          False
B.   True           False
C.   True           True
D.   False          True
E.   Hata verir
 
4. I. Kırmızı
    II. Yeşil
    III. Mavi
kare kutusunun arka plan rengini beyaz yapmak için yukarıdaki renklerden hangilerinin değeri 255 olmalıdır.
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I ve III
E. I, II ve III
 
5.   I. Form
      II. Panel
      III. TextBox
Yukarıdakilerden hangilerinde her komut satırından sonra ; karakteri kullanılır.
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I ve III
E. I, II ve III
 

6. kare[say].BackColor = Color.Red;

Yukarıda verilen komut satırıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış olur.
A. kare bir nesnedir.
B. kare dizi değişkendir.
C. Kare ismine ait birden fazla nesne bulunur.
D. Nesnenin arkaplan rengine ulaşmak için kullanılır.
E. say değişkeninin tipi float olmalıdır.
 
7.      int i=1, j=2,k;

         i=i<<j;

         j=j<<i;

         k=j>>i;

Yukarıdaki c# sunucu program parçacığında k değişkeninin değeri ne olur.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

8.          int a=1,b=2;

           int c=a | b;

           int d=c & a;

           int e=d ^ 0;

Yukarıdaki c# sunucu program parçacağında e değişkeninin değeri ne olur.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

9. Tanımlanan bir değişkenin dizi olabilmesi için hangi özel karakterler kullanılır.

A. ()

B. {}

C. <>

D. []

E. //

 

10.       I. İki değerin eşit olup olmadığını belirler.

            II. true ya da false değeri üretir.

            III. Karşılaştırma operatörüdür.

Yukarıda özellikleri verilen karakter aşağıdakilerden hangisidir.

A. =

B. &

C. /*

D. <=

E. ==

 

11.         I. Alt + Enter tuşuna basılır.

             II.  Listedeki kütüphane eklenir.

             III. Fonksiyon seçilir.

Yazılan bir komutun altı kızarması durumunda yukarıdaki işlem basamakları hangi sırada uygulanmalıdır.

A. I - II - III

B. III - I - II

C. II - I - III

D. III - II - I

E. II - III - I

 

12. SqLite kütüphanesini projeye eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır.

A. Open Folder in File Explorer

B. Add

C. Manage Nuget Packages

D. Properties

E. Build

 

13. skorlar.s3db veri tabanını oluşturmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kesinlikle kullanılmaz.

A. File

B. Exists

C. SQLiteConnection

D. Create Table

E. CreateFile

 

14.         I. VARCHAR

              II. PRIMARY KEY

              III. AUTOINCREMENT

Tablo oluşturulurken tanımlanan birincil anahtarla ilgili yukarıdaki özelliklerden hangileri kullanılmaz.

A. Yalnız I

B. Yalnız III

C. I - II

D. II - III

E. I - II - III

 

15. Aşağıda verilen tablo isimlerinden hangisi doğrudur.

A. 1Dogru

B. Doğru1

C. Dogru 1

D. Dogru/1

E. Dogru_1

 

16. Bir tabloda bulunan tüm kayıtları listelemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır.

A. INSERT

B. CREATE

C. DELETE

D. UPDATE

E. SELECT

 

17.         SELECT * FROM Uyeler;

Yukarıdaki komutun görevi aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır.

A. Uyeler tablosunu siler.

B. Uyeler tablosunu oluşturur.

C. Uyeler tablosundaki ilk kaydı görüntüler

D. Uyeler tablosunu günceller

E. Uyeler tablosundaki tüm kayıtları listeler

 

18. Uyeler tablosunda yer alan Adi ve Soyadi alanlarını birleştirmek için aşağıdaki özel işaretlerden hangisi kullanılır.

A. " "

B. ' '

C. &&

D. ||

E. Concat

 

19. SqLite ile oluşturulan Uyeler tablosundaki kayıtların sayısını bulan kod aşağıdakilerden hangisidir.

A. SELECT SUM(Kodu) FROM Uyeler

B. INSERT COUNT(Kodu) FROM Uyeler

C. SELECT MAX(Kodu) FROM Uyeler

D. SELECT COUNT(Kodu) FROM Uyeler

E. INSERT MAX(Kodu) FROM Uyeler

 

20. Tablolarda mantıksal ve ilişkisel operatörleri kullanmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır.

A. FROM

B. COUNT

C. WHERE

D. ORDER

E. GROUP

 

21.                                           for(float val=-10.0;val<20.0;val=-val*2)

                                     MessageBox.Show("*");

Yukarıdaki program çalıştırıldığında form sayfasında çıktı ne olur.

A. *****

B. ****

C. ***

D. **

E. *

 

22.          int i=3,j=0;

               do{
                    i--;
                    j++;
               }while(i>=0);
               MessageBox.Show(j);
Programcı, while(i<=0) yerine, yukarıdaki gibi, while(i>=0) yazdığı için sonucu yanlış bulur. Elde edilen iki sonuç arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olur.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

23.             if(txtAdi == "")

Programcı yukarıdaki kod satırını kullanarak txtAdi kutusunun boş geçilmemesini sağlamak yerine aşağıdaki olaylardan hangisini kullanmıştır.

A. Load

B. Enter

C. Leave

D. Validating

E. Temizle

 

24.           I. Kaydın tabloda olması gerekir.

                II. Alanlar üzerinde değişiklik yapılabilir.

                III. Birden fazla kayıt düzenlemesi yapılabilir.

Yukarıdakilerden hangileri UPDATE komutuyla ilgilidir.

A. I - II

B. I - III

C. II - III

D. I - II - III

E. Yalnız II

 

25.        I. Kaydet

             II. Düzelt

             III. Sil

dgrvListe kutusundan seçilen bir kaydın TextBox kutularında görüntülenmesi esnasında yukarıdaki butonlardan hangilerinin pasif olması gerekir.

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. I - II

D. II - III

E. I - II - III

 

26.           const byte leds[] = {LED1, LED2, LED3};

Yukarıda verilen komut satırı için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur.

A. const sabit tanımlamak için kullanılır

B. Dizinin tipi sayısaldır.

C. leds dizinin adıdır.

D. LED3 string bir değişkendir.

E. Dizi 3 elemanlıdır.

 

27. Patron işçilerine maaşları olan 4250 lirayı en an banknot olacak şekilde ödemek istediğini programcısına söylüyor. Buna göre programcı bu program için aşağıdaki işlemlerden hangisini kesinlikle yapmaz.

A. İşçilerin maaşlarını gireceği bir kutu oluşturur.

B. do while döngüsünü kullanır.

C. Bölme işlemini kullanır.

D. Banknot adedini hesaplar.

E. Fonksiyon tanımlar.

 

 

28. "5 fazlasının 2 katının 3 eksiği" ifadesinin bilgisayarda matematiksel karşılığı aşağıdakilerden hangisidir.

A. 2 * x + 5 - 3

B. (2 * x + 5) - 3

C. 2 * (x + 5) - 3

D. 2 * (x + 5) + 3

E. (2 * x) + (5 - 3) 

 


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması
Yorumlar
  Arda toprak  dediki;
1-c , 2-a , 3-e , 4-e , 5-e , 7-b , 8-a , 9-d , 10-e , 11-b , 14-a , 15-e , 16-c , 17-e , 18-e , 19-d , 20-c , 21-e , 22-c , 23-b , 24- d , 25-b , 26-b , 27-b , 28-c
2.06.2022 21:06:19

  İbrahim Baran çetin  dediki;
1 e 2 a 3 a 4 b 5 b
24.04.2022 13:04:22

Yorum Ekle
   
Kötü İyi