Arduino

Üç Sensörlü Çizgi İzleyen Eğitsel Robotun Kodlanması

Çizgi izleyen eğitsel robot ile ilgili gerekli malzemeelri ve montajını daha önceki makalelerde anlatmıştık. Biz burada gerekli olan kodları yazmakla yetineceğiz.

int h=100;
void setup(){
 pinMode(5, OUTPUT);// sağ motor ileri pini
pinMode(6, OUTPUT);// sağ motor geri pini
pinMode(9, OUTPUT);// sol motor ileri pini
pinMode(10, OUTPUT);// sol motor geri pini
pinMode(2, INPUT); // Sağ Cizgi sensor
pinMode(3, INPUT); // Orta Cizgi sensor
pinMode(4, INPUT);// Sol Cizgi sensor
}
void loop(){
int sR = digitalRead(2);
int sC = digitalRead(3);
int sL = digitalRead(4);
if ((sL==1) && (sC==0) && (sR==1)) ileri();
if ((sL==0) && (sC==1) && (sR==1)) sol();
if ((sL==1) && (sC==1) && (sR==0)) sag();
}
void dur(){
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
analogWrite(9, 0);
analogWrite(10, 0);
}
void ileri() {
analogWrite(5, h);
analogWrite(6, 0);
analogWrite(9, h);
analogWrite(10, 0);
}
void sol() {
analogWrite(5, h);
analogWrite(6, 0);
analogWrite(9, 0);
analogWrite(10, 0);
}
void sag() {
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
analogWrite(9, h);
analogWrite(10, 0);
}

İlgili Makaleler
IRremote Library Kurulumu
RGB LED ile Uzaktan Kumandanın Kullanımı
Potansiyometre ile LED Lambalarının Yanıp Sönme Hızının Ayarlanması
Seri Monitör Yardımıyla Girilen Değere Göre Ledi Yakma Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart ile Trafik Lambası Kontrolü
Arduino Uno Kart Kullanarak Anahtar İle Kontrol Edilen Dijital Giriş Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
LDR Elemanıyla Ölçülen Işık Seviyesini Ledler Yardımıyla Gösteren Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart İle Ledlerin Yanmasını Buton İle Kontrol Eden Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Mikrodenetleyici Kartla Mesafe Sensörü Değerlerine Göre Ledleri Yakma Uygulaması
Eğitsel Robotun Devre Şeması
TinkerCAD Platformunda Verilen Mesajı Seri Port Kullanarak Gösteren Uygulama
TinkerCAD Platformunu Kullanarak Merhaba Dünya Mesajını LCD Ekranda Görüntüleyen Arduino Uygulaması
Seri Port Ekranında Merhaba Dünya Mesajını Yazdıran Arduino Uno Uygulaması
Arduino Uno Kart İle Ledlerin Yanma Sırasını Anahtarla Değiştiren Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart ile Trafik Işıklarında Yayalar İçin Sinyalizasyon Lambası Kontrolü
Mikrodenetleyici Kart İle Birlikte Kullanılan 7 Segment Display Elemanı ve Özellikleri
Arduino Kart İle Rastgele Belirlenen Süre Kadar Led Yakma Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Devrede Bulunun Ledlerden Birini Uzaktan Kumandayla Açıp Kapatan Uygulamayı Tinkercad Platformunda Gerçekleştirme
Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü
Robot Tabanlı Proje Geliştirmede Kullanılan Motor Sürücü

Yorum Ekle
   
Kötü İyi