Arduino

Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü

Servo motorlar açı verilerek kontrol edildiği gibi bir potansiyometre aracılığıyla da kontrol edilebilmektedir. Aşağıda servo motorun potansiyometre ile kontrol edilmesiyle ilgili devre görülmektedir. Devrede potansiyometrenin sağ ve sol uçları mikrodenetleyici kartın 5V ve GND pinlerine bağlanmaktadır. Potansiyometrenin orta ucu ise mikrodenetleyici kartın A0 analog girişine bağlanır. 
Servo motorları çalıştıracak PWM sinyalleri Servo.h kütüphanesi aracılığıyla üretilir. Servo servo1; komutuyla servo1 isminde bir servo nesnesi tanımlanır. void setup()fonksiyonu içine yazılan servo1. attach(2); komutuyla servo motorun sinyal ucunun bağlı olduğu port numarası belirlenir. void loop()fonksiyonu içine yazılan pot1 = analogRead(A0); komutuyla A0 analog giriş portundan okunan analog değer “pot1” değişkenine aktarılır. aci1 = map(pot1,0,1023,0,180); komutuyla “pot1” değişkeni içindeki 0 ile 1023 arasındaki veri 0 ile 180 arasında yeniden örneklenerek “aci1” değişkenine aktarılır. servo1.write(aci1); komutuyla “aci1” değişkeni içindeki değerle servo motorun belirli açıda dönmesi sağlanır.
Servo motorun potansiyometre ile kontrol edilmesine ait program kodları aşağıda görülmektedir.
#include <Servo.h>
Servo servo1; // Servo motoru kontrol etmek için servo1 nesnesi oluştur.
void setup() {
servo1.attach(2); // Servo Motoru 2. porta bağlar.
}
void loop() {
int pot1 = analogRead(A0); // potansiyometre değerini okur.
int aci1 = map(pot1, 0, 1023, 0, 180);
// pot değerini 0 ile 180 arasında yeniden örnekler.
servo1.write(aci1); // Açı değerini Servo motora gönderir.
delay(15); // Servo motorların istenilen açıya gelmesi için bekler.
}

 


İlgili Makaleler
IRremote Library Kurulumu
RGB LED ile Uzaktan Kumandanın Kullanımı
Potansiyometre ile LED Lambalarının Yanıp Sönme Hızının Ayarlanması
Seri Monitör Yardımıyla Girilen Değere Göre Ledi Yakma Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart ile Trafik Lambası Kontrolü
LDR Elemanıyla Ölçülen Işık Seviyesini Ledler Yardımıyla Gösteren Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart İle Ledlerin Yanmasını Buton İle Kontrol Eden Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Mikrodenetleyici Kartla Mesafe Sensörü Değerlerine Göre Ledleri Yakma Uygulaması
Arduino Uno Kart Kullanarak Anahtar İle Kontrol Edilen Dijital Giriş Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Eğitsel Robotun Devre Şeması
TinkerCAD Platformunda Verilen Mesajı Seri Port Kullanarak Gösteren Uygulama
TinkerCAD Platformunu Kullanarak Merhaba Dünya Mesajını LCD Ekranda Görüntüleyen Arduino Uygulaması
Seri Port Ekranında Merhaba Dünya Mesajını Yazdıran Arduino Uno Uygulaması
Arduino Uno Kart ile Trafik Işıklarında Yayalar İçin Sinyalizasyon Lambası Kontrolü
Arduino Uno Kart İle Ledlerin Yanma Sırasını Anahtarla Değiştiren Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Kart İle Rastgele Belirlenen Süre Kadar Led Yakma Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Mikrodenetleyici Kart İle Birlikte Kullanılan 7 Segment Display Elemanı ve Özellikleri
Devrede Bulunun Ledlerden Birini Uzaktan Kumandayla Açıp Kapatan Uygulamayı Tinkercad Platformunda Gerçekleştirme
Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü
Robot Tabanlı Proje Geliştirmede Kullanılan Motor Sürücü

Yorum Ekle
   
Kötü İyi