c# Desktop

Matematikteki Temel İşlemleri Yapan DLL Dosyası Oluşturma

DLL dosyaları şifrelenerek Windows işletim sisteminde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Özellikle kimsenin görnek istemediği bilgilerin ve metodların DLL olarak hazırlanması ve projelerde kullanılması gerekir. Böylece bilgiler korunmuş olur. Veritabanı işlemleri, kullanıcı işlemleri, finansal işlemler böylece korunarak projelerde kullanılabilir.

Biz burada MathLibrary isminde bir DLL dosyası oluşturacağız. Bu DLL dosyasında BasicOperations(Temel İşlemler) isminde bir class(sınıf) oluşturacağız. Bunun içinde Add(Topla),  Substract(Çıkar), Multiply(Çarp), Devide(Böl) işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi tüm komutlar ingilizce olduğu için biz de metotları ingilizce olarak tanımlayacağız. 

Şimdi DLL dosyasını oluşturalım.

Proje dili olarak c# seçelim.

Proje platformu olarak Windows seçelim.

Proje ortamı olarak Library seçelim.

Ekrana gelen Template sayfalarından Class library(.NET Framework) seçelim. Next diyerek devam edelim.

Proje adını MathLibrary olarak belirleyelim. Create diyerek işlemi tamamlayalım.

Proje yüklendiğinde Class1 isminde bir sınıf projeye dahil edilir. Bu dosyanın ismini BasicOperations olarak değiştirelim. Bu sınıfın içine aşağıdaki metotları yazalım.

namespace MathLibrary
{
    public class BasicOperations
    {
        public float Add(float a, float b)
        {
            return a + b;
        }
 
        public float Substract(float a, float b)
        {
            return a - b;
        }
 
        public float Multiply(float a, float b)
        {
            return a * b;
        }
 
        public float Devide(float a, float b)
        {
            return a / b;
        }
 
    }
}

Şimdi projemizi derleyelim. Böylece bin/Debug klasörü altında MathLibrary.dll dosyasının oluşturulduğunu görürsünüz. 


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi