c# Web

Asp.Net Uygulamalarında Repeater Kontrolü

Repeater kontrolü ASP.NET’te veri bağlamak için kullanılan kontrollerden biridir. Diğer veri bağlama kontrollerine göre daha esnek bir yapıya sahiptir. Bu kontrolle ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta varsayılan görünümünün olmamasıdır. HTML etiketlerine eklenen ItemTemplate etiketleri ile görünümü oluşturulabilir.

Şimdi bununla ilgili bir uygulama yapalım. Daha önce SqLite programında Uyeler tablosunu oluşturup içine değerler girmiştik. Şimdi Bu bilgileri Repeater elemanıyla ekranda görüntüleyelim. 

Projeye slider.aspx isminde bir web sayfası ekleyelim. Web sayfasına bir tane Repeater ekleyelim. Son hali aşağıdaki gibi olacaktır.

        <div>
            <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">
                <ItemTemplate>
                    <b>Adı : </b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Adi") %>
                    <br>
                    <b>Soyadı : </b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Soyadi") %>
                    <br>
                    <b>Kullanıcı : </b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Username") %>
                    <br>
                    <b>Şifre : </b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Password") %>
                    <br>
                </ItemTemplate>
            </asp:Repeater>
        </div>

Hatırlarsanız Uyeler tablosunu listeleme işlemini GridView ile gerçekleştirmiştik. Şimdi Repeater ile yapacağız. Öncelikle SqLite veri tabanı programı için gerekli işlemleri yapalım.

Kütüphaneleri ekleyelim.

using System.Data.SQLite;
using System.Data;

Veri tabanı değişkenlerini tanımlayalım.

        SQLiteConnection con;
        SQLiteDataAdapter da;
        SQLiteCommand cmd;
        DataSet ds;
        string yol;

Şimdi Listele() metodunu oluşturalım.

        private void Listele(string komut)
        {
            yol = Server.MapPath("/");
            yol += "skorlar.s3db";
            con = new SQLiteConnection("Data Source=" + yol + ";Version=3;");
            da = new SQLiteDataAdapter(komut, con);
            ds = new DataSet();
            con.Open();
            da.Fill(ds, "Uyeler");
            Repeater1.DataSource = ds.Tables["Uyeler"];
            Repeater1.DataBind();
            con.Close();
        }

Oluşturduğumuz bu metodu Page_Load olayında çağıralım.

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                Listele("SELECT * FROM Uyeler");
            }
        }

Projeyi kaydedip çalıştıralım.

 


İlgili Makaleler
Asp.Net Yardımıyla Web Sayfasından JSON Veri Çekme
Visual Studio 2022 Programında Asp.Net Web Application Şablonu Görünmüyor Hatasını Düzeltme
RadioButton ile Cinsiyet Bilgisini Alan Asp.Net c# Uygulaması
Asp.Net Uygulamalarında Sweet Alert Mesaj Kullanımı
Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız
Asp.Net Uygulamalarında Modal PopUp Oluşturma
CRUD İşlemlerinde Asenkron(async) Kullanımı
Asp.Net Uygulamalarında Response.Redirect Kullanarak Web Sayfasını Yeni Sekmede Açma
Regular Expressions ve ASP.Net RegularExpression Validator Kullanarak Parola İlkesi Oluşturma
Asp.Net Uygulamasında Manual Olarak JSON Oluşturma
Asp.Net Programında Butonla GridView Nesnesine Yeni Bir Satır Ekleme
C# Uygulamasında Miladi Takvimi Hicri Takvime, Hicri Takvimi Miladi Takvime Dönüştürme
CRUD İşlemlerinde Swagger Kullanımı
Stripe Kullanarak Kredi Kartı ile Ödeme İşlemi Yapan Asp.Net Uygulaması
Sitenin Alexa Dünya Sıralamasını Kodlarla Öğrenme
Asp.Net Platformunda Harici JSON Dosyasından Namaz Vakitlerini Alma
Asp.Net Uygulamalarında Güncel Saati Timer Nesnesiyle Gösterme
Asp.Net Sayfasında jQuery Kullanarak Buton Click Olaylarını Kontrol Etme
ASP.NET Uygulamasında Metin Kutusunda Sadece Kredi/Banka Kartı Numarası Biçimine Nasıl İzin Verilir?
Yıldız Yöntemiyle Tanımlı Olan Birbiriyle İlişkili Tablolara Bilgi Girme Yöntemleri

Yorum Ekle
   
Kötü İyi