c# Desktop

Tetris Oyununu c# Dilini Kullanarak Form Sayfasında Kodlama16

Oyunumuza yardım sayfası ekleyelim. Oyuncu oyunu oynarken hangi tuşları kullanacak, puanlar nasıl hesaplanır, oyun kaç levelden oluşur, oyunu zamana karşı mı oynamak gerekir, gibi soruların cevaplarının olduğu bir pencere oluşturulmalıdır. Böylece oyuncunun oyun ile ilgili bilmediği konulara açıklık getirilmiş olur. Biz burada yeni bir form sayfası oluşturacağız. Bu formu yardım sayfası olarak kullanacağız.

Adım 1: Öncelikle projeye yardim isminde bir form sayfası ekleyelim. Formun başlığını "Yardım Penceresi" olarak belirleyelim. Ekranın ortasında açılmasını sağlayalım.

Adım 2: Form sayfasına bir adet Label, bir adet Button ekleyelim. Label nesnesinin ismini lblMesaj yapalım. Butonun ismini btnKapat yapalım. Text özelliğini "Kapat" yapalım. Butonun Click olayına aşağıdaki kodu yazalım.

        private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

Adım 3: Oyun penceresinde skorun altına bir buton ekleyelim. İsmini btnHelp olarak velirleyelim. Text özelliğine "Yardım" yazalım.

Adım 4: Butonun click olayına aşağıdaki kodları yazalım.

        private void btnHelp_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            yardim frm = new yardim();
            frm.Show();
        }

Adım 5: Yardım sayfası yüklendiğinde lblMesaj içeriğini oluşturalım.

        private void yardim_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string mesaj = "Oyunumuz 12 levelden oluşmaktadır. \n";
            mesaj += "Alınan her 2500 puan ile yeni levele geçilmektedir.\n";
            mesaj += "Her yeni levele geçişte süre azaltılmaktadır.\n";
            mesaj += "Seviye değiştikçe oyunun arkaplan resmi değişmektedir.\n";
            mesaj += "Oyun klavyede yer alan yön tuşlarıyla oynanmaktadır.\n";
            mesaj += "Ayrıca sahnenin altında yer alan resimlere tıklayarak şekiller hareket ettirilir\n";
 
            lblMesaj.Text = mesaj;
        }

Projemizi çalıştıralım. Yardım penceresini açalım. Burada yer alan bilgileri siz düzenleyebilirsiniz.


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi