c# Desktop

Oluşturulan DLL Dosyasını Form Sayfasına Ekleyip Kullanma

DLL dosyaları hangi platformda çalışırsanız çalışın rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilden bağımsız olarak çalışırlar. Örneğin c# dilini kullanarak DLL dosyası oluşturdunuz. Bu dosyayı VB.NET, F#, VBA ve diğer tüm dilleri kullaranak kullanabilir, gerekli işlemlerden yararlanabilirsiniz. Bu da size projenizde esneklik kazandırır.

Şimdi daha önce oluşturulan MathLibrary.dll dosyasını form projesinde kullanalım. Yeni bir form projesi oluşturalım. Projenin adını DLLEkleme yazalım. Form sayfasının ismini "Temel Matematik İşlemleri" olarak değiştirelim. DLL dosyalarını projeye eklemek için References özelliğinden yararlanılır. References sekmesi üzerinde farenin sağ tuşuna basalım. Ekrana gelen içerik menüsünden Add Reference... komutunu seçelim. Ekrana gelen pencerede projeye eklenmiş ya da eklenmek üzere olan birçok DLL dosyası listelenmektedir. Biz burada DLL dosyasını projeye yüklemek istediğimiz için Browse komutuna tıklıyoruz. Burada MathLibrary.dll dosyasının yolunu gösterelim. Add diyerek işlemi tamamlayalım. DLL dosyamız projeye dahil olacaktır. Ok diyerek işlemi tamamlayalım.

DLL dosyası projede References sekmesi altında yer almaktadır. Form sayfasına 1 adet Label ekleyelim. Başlığını "A Sayısı :" olarak değiştirelim. Yanına bir adet Textbox ekleyelim. İsmini txtA olarak değiştirelim. Altına bir adet daha Label ekleyelim. Başlığını "B Sayısı :" olarak değiştirelim. Bunun yanına bir Textbox ekleyelim. İsmini txtB olarak değiştirelim. Altına bir Button ekleeylim. Başlığını "Topla" olarak değiştirelim. İsmini btnTopla olarak belirleyelim. Onun altına bir adet Label ekleyelim. İsmini lblC olarak değiştirelim. Başlığını ise silelim.

Ben burada toplama işlemini yapacağım. Sizler diğer matematiksel işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Topla butonuna çift tıklayarak Click olayını oluşturalım. Kodların yazılı olduğu bu sayfada en üst tarafta kütüphaneleri görürsünüz. Ancak bizim kütüphane hala yüklü değil. Evet DLL dosyası projeye eklendi. Ancak form sayfasına da eklenmesi gerekir. Bunun için aşağıdaki kodu yazmalıyız.

using MathLibrary;

Artık DLL içindeki metotları kullanabiliriz. Şimdi butonun Click olayına aşağıdaki kodları yazalım.

        protected void btnTopla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            float a, b, c;
 
            BasicOperations mat = new BasicOperations();
 
            a = Convert.ToSingle(txtA.Text);
            b = Convert.ToSingle(txtB.Text);
 
            c = mat.Add(a, b);
 
            lblC.Text = a + " + " + b + " = " + c;
        }

Projeyi kaydedip çalıştıralım. A sayısı için 4, B sayısı için 6 girelim. Topla butonuna tıkladığımızda toplama işleminin gerçekleştiğini görürsünüz.

pymem

cheatengine


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi