Java

Android Studio ve Software Development Kit(SDK) Kurulumu

JDK kurulumu tamamlandıktan sonra Java diliyle mobil uygulama geliştirme ortamı olarak Android Studio programının kurulması gerekir. Android Studio programının güncel sürümünü https://developer.android.com/studio web adresinden indirmek mümkündür.

Android Studio indirme sayfasındaki Download Android Studio düğmesine tıklanır. Yeni gelen pencerede kullanıcı sözleşmesinin kabul edildiğini ifade eden onay kutusu işaretlendikten sonra Download Android Studio… düğmesi tıklanarak indirme başlatılır.
 
Android Studio kurulum dosyasının indirme işlemi bittikten sonra dosya çalıştırılır. Kurulum dosyalarının doğruluğu kontrol edilir ve gelen karşılama penceresinde Next düğmesine tıklanarak kurulum devam ettirilir
 
Kurulumun bir sonraki aşamasında hangi bileşenlerin kurulacağının seçilebileceği onay kutularının bulunduğu pencere gelir. Bu pencerede Android Studio onay kutusu zorunlu olarak seçilidir ve işaret değiştirilemez ancak Android Virtual Device (Android Sanal Cihaz) isimli ikinci bileşenin kurulumu isteğe bağlıdır. Bu aşamada her iki onay kutusu da işaretliyken Next düğmesine tıklanır.
 
Bir sonraki aşamada ise Android Studio programının kurulacağı dizin ile ilgili bilgilerin girilebileceği bir pencere gelir. Bu penceredeki dizin bilgileri zorunlu hâller dışında değiştirilmemelidir. Next düğmesine tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir.
 
Kullanıcı, bu aşamada Android Studio kısayollarının hangi klasörde oluşturulacağını veya yeni bir isim belirleyerek oluşan klasörde kısayolların yer almasını sağlayabilir. Pencerenin altındaki Do not create shortcuts (Kısayol oluşturma) onay kutusu işaretlenerek kısayol oluşturulmaması da 
seçilebilir. Bu pencerede Install (Yükle) düğmesi tıklanarak kurulum başlatılır.
 
Kurulum başlatıldıktan sonra gelen pencerede kurulumun ne kadarının tamamlandığını ifade eden yeşil renkli yükleme çubuğu ve ayrıntıların gözlemlenebileceği Show details (Ayrıntıları göster) düğmesi yer alır. Kurulum işlemi bitince yeşil renkli yükleme çubuğunun üzerinde Completed (Tamamlandı) yazısı belirir. Next düğmesine tıklanır.
 
Gelen son pencerede Android Studio programının kurulumunun bittiğini ifade eden bilgi ve Finish (Bitir) düğmesine tıklandıktan sonra programın başlatılmasını sağlayan Start Android Studio (Android Studio Başlat) onay kutusu yer alır. Bu onay kutusu işaretli olarak gelir. Finish düğmesine tıklandıktan sonra Android Studio başlatılmayacaksa bu onay kutusundaki işaret kaldırılır. Android Studio başlatılacaksa onay kutusundaki işaret kaldırılmadan Finish düğmesine tıklanarak kurulum sonlandırılır.
 

İlgili Makaleler
Verilen İki Matrisi Çarpan Programı Java İle Yapınız
Java Programlama Dilinde trim Deyimi
Java Programlama Dilinde Hata Kontrol İşlemleri
Java Programlama Dilinde startsWith ve endsWith Deyimleri
Java Programlama Dilinde Soru İşareti Operatörü
Java Programlama Dilinde Aritmetiksel Atama Operatörleri
Java Programlama Dilinde Çok Boyutlu Diziler
Java Programlama Dilinde Dosyalara Bilgi Kaydı ve Onları Okuma İşlemleri
Java Programlama Dilinde Dosya İşlemleri
Java Programlama Dilinde getChars Deyimi
Java Programlama Dilinde Tek Boyutlu Diziler
Verilen Bir Matriste En Büyük Elemanın Bulunduğu Sütunda En Küçük Elemanı Bulan Programı Java İle Yapınız
Java Programlama Dilinde Map Veri Saklama Deyimi
Java Programlama Dilinde if Karar Kontrol Deyimi
Java Programlama Dilinde İç İçe Döngüler
Java Programlama Dilinde Diziler
Eclipse Program Geliştiricisinde Java Uygulamasının Çalıştırılması
Java Programlama Dilinde Switch Case Karar Kontrol Deyimi
Android Studio ve Software Development Kit(SDK) Kurulumu
Java Programlama Dilinde İç İçe if Karar Kontrol Deyimi

Yorum Ekle
   
Kötü İyi