c# Desktop

c# Form Uygulamalarında TextBox Nesnesine İpucu Nasıl Eklenir

Özellikle web ve mobil uygulamalarda Textbox nesnesinin içine girilecek bilgiyi anımsatmak için kısa açıklama bilgisi ilgili nesnenin içinde görüntülenir. Böylece kullanıcının hatalı bilgi girmesine engel olunmuş olur. Masaüstü uygulamalarda da TextBox nesnesinin içinde ipucu şeklinde açıklayıcı bilgi gösterilebilir. Lafı uzatmadan form sayfasına iki adet TextBox, 1 adet Button ekleyelim. Aşağıdaki kodları yazalım.

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            txtAd.Text = "Adınızı Girin";
            txtSoyad.Text = "Soyadınızı Girin";
            txtAd.ForeColor = Color.LightGray;
            txtSoyad.ForeColor = Color.LightGray;
        }
 
        private void txtAd_Enter(object sender, EventArgs e)
        {
            if(txtAd.Text == "Adınızı Girin")
            {
                txtAd.Text = "";
                txtAd.ForeColor= Color.Black;
            }
        }
 
        private void txtAd_Leave(object sender, EventArgs e)
        {
            if (txtAd.Text == "")
            {
                txtAd.Text = "Adınızı Girin";
                txtAd.ForeColor = Color.LightGray;
            }
        }
 
        private void txtSoyad_Enter(object sender, EventArgs e)
        {
            if (txtSoyad.Text == "Soyadınızı Girin")
            {
                txtSoyad.Text = "";
                txtSoyad.ForeColor = Color.Black;
            }
        }
 
        private void txtSoyad_Leave(object sender, EventArgs e)
        {
            if (txtSoyad.Text == "")
            {
                txtSoyad.Text = "Soyadınızı Girin";
                txtSoyad.ForeColor = Color.LightGray;
            }
        }

İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi