Android

Android Studio Programında Kullanılan TextView Nesnesi ve Özellikleri

TextView, en temel bileşenlerden biridir ve mobil cihazın ekranında metin göstermek için kullanılır. TextView görünümüne ait niteliklerden en çok kullanılanları aşağıda verilmiştir.

android:id                   Java kodlarının ulaşabilmesi için bir tanımlama ismi verilir.

android:text                Ekranda gösterilecek metin yazılır.

android:textSize         Metnin boyutu belirlenir.

android:padding         Metnin etrafında boşluk olması sağlanır.

android:textColor        Metnin rengi belirlenir.

android:textAllCaps    True değeri verilirse metin harflerinin tümünün büyük olması sağlanır.

android:letterSpacing  Metnin harfleri arasındaki boşluk belirlenir.

TextView görünümünün XML kodu şu şekildedir:

<TextView

 android:id=”@+id/MU_TextView_id”

 android:layout_width=”wrap_content”

 android:layout_height=”wrap_content”

 android:text=”Bilişim”

 android:textSize=”50sp”

 android:padding=”25dp”

 android:textColor=”#0000FF”/>

XML kodu bir yerleşim içine yazılıp emülatörde ön izleme yapılırsa mavi renkli, metin boyutu 50 sp, metin etrafında boşluğu 25 dp olan “Bilişim” yazısı görüntülenir

İşlem adımlarına göre mobil uygulama geliştirme ortamında tasarım ekranına XML kodlarıyla kırmızı renkli, 55 sp boyutunda, kenar boşlukları 30 dp olan

“Teknolojileri” yazısını yazdırınız.

Mobil uygulama geliştirme programını çalıştırınız.

Çalışma alanında activity_main.xml dosyasını seçiniz.

Hem kod ekranını hem de Design ekranını görmek için Code, Split ve Design sekmelerinden Split sekmesini tıklayınız.

Kod ekranında TextView görünümünü düzenleyen şu XML kodlarını yazınız:

<TextView

  android:id=”@+id/MU_TextView_id”

  android:layout_width=”wrap_content”

  android:layout_height=”wrap_content”

  android:text=”Teknolojileri”

  android:textSize=”55sp”

  android:padding=”30dp”

  android:textColor=”#FF0000”/>

XML görünüm kodları yazıldıktan sonra Design ekranında görünüm belirir. Klavyeden Shift+F10 tuşlarıyla uygulamanın ön izlemesini yapınız. 

Mobil uygulama geliştirme ortamında tasarım ekranına XML kodlarıyla yeşil renkli, 60 sp boyutunda, kenar boşlukları 25 dp olan “Yazılım Geliştirme” yazısını yazdırınız.

 


Etiketler
android code textview 
İlgili Makaleler
App Inventor 2 Uygulamasında Köstebek Oyunu
App Inventor Uygulamasında Belli Bir Süre İçinde Sayı Toplama Oyunu
Android Studio İçin Meb Sertifika Yükleme
Gmail Hesabi Açmak, Gmail Kaydol, Yeni Bir Gmail Hesabı Oluşturma
Personele Ait Yaş Bilgisini Kapsülleyerek Tanımlayan Android Java Uygulaması
Mevsimlere Ait Ayları ViewBinding Yöntemini Kullanarak Android Java Kodlarıyla Tasarlama
Beni Hatırla Seçeneğiyle Birlikte Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemlerini Gerçekleştiren Android Java Uygulaması
App Inventor 2 Kurulumu
Android Studio Programında SharedPreferenc Sınıfı Oluşturma
Ksoap Kütüphanesini Android Studio Projesine Dahil Etme
Android Studio Programında Shared Preferences Kullanımı
Android Java Application Using TabbedActivty and Fragment to Login Username and Password
Telefon Araması Yapan Android Java Uygulaması
Galeride Bulunan Resimlerden Birini ImageView Nesnesinde Gösteren Android Java Uygulaması
AnyDesk Programıyla Cep Telefonu Görüntüsünü Bilgisayara Aktarma
Yemek Siparişi Veren Form Sayfasını Code Sekmesini Kullanarak Android Studio Programında Yapma
No Activity Seçeneğiyle Oluşturulan Projede Sayıları Arttıran Android Java Uygulaması
Girilen Şehir Adını Görüntüleyen Uygulamayı Android Studio Programında Yapınız
Windows İşletim Sistemi İçin Android Studio Programının Kurulumu
Ksoap Modülünü Kullanarak Web Service Metoduna Bağlanarak Üçgenin Alanını Bulan Android Java Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi