Android

Android Studio Programında Kullanılan EditText Nesnesi ve Özellikleri

EditText, bir çeşit TextView görünümü olmasına rağmen düzenlenebilir. EditText, TextView ile hemen hemen aynı niteliklere sahiptir. Kullanıcının mobil uygulamaya metin girmesi gereken durumlarda EditText kullanılır. EditText görünümüne hem tek satırlı hem de çok satırlı metin girişi yapılabilir. Mobil uygulamada bir EditText görünümüne dokunulduğunda klavye otomatik olarak aktif hâle gelir. EditText görünümüne ait niteliklerden en çok kullanılanları aşağıda verilmiştir.

android:inputType

Kullanıcı tarafından girilen metnin nasıl olması gerektiği ve hangi amaçla kullanılacağı belirlenir..

textAutoComplete: Kullanıcıya öneri metni sunulur.

textAutoCorrect: Kullanıcının girdiği metinde otomatik düzeltme etkinleştirilir.

textPassword: Kullanıcının girdiği metin ekranda gösterilmez.

textUri: Klavyede web sayfa uzantıları görülür.

textEmailAddress: Sadece e-posta girişi yapılmasına izin verilir.

phone: Numerik klavyenin açılması sağlanır.

android:minLines

Ekranda gösterilecek en az satır sayısı belirlenir.

android:maxLines

Ekranda gösterilecek en fazla satır sayısı belirlenir.

android:hint

EditText görünümüne metin girişi yapılmadan önce ipucu mesajı gösterilir.

android:maxLength

Kullanıcının metne girebileceği en fazla karakter sayısı belirlenir.

EditText görünümünün bir yerleşim içinde XML kodu şu şekildedir:

<EditText

 android:id=”@+id/MU_EditText_id”

 android:layout_width=”match_parent”

 android:layout_height=”wrap_content”

 android:hint=”E-postanızı buraya yazınız.”

 android:textSize=”30sp”

 android:inputType=”textWebEmailAddress”

 android:maxLines=”3”/>

EditText XML kodu bir yerleşim içine yazılıp emülatörde ön izleme yapılırsa e-posta metni girilebilecek bir ekran bileşeni görülür. 

İşlem adımlarına göre mobil uygulama geliştirme ortamında tasarım ekranına XML kodlarıyla kullanıcının girdiği metni göstermeyen “Şifrenizi yazınız.” metin görünümünü yerleştiriniz.

Mobil uygulama geliştirme programını çalıştırınız.

Çalışma alanında activity_main.xml dosyasını seçiniz.

Hem kod ekranını hem de Design ekranını görmek için Code, Split ve Design sekmelerinden Split sekmesini tıklayınız.

Kod ekranında EditText görünümünü düzenleyen şu XML kodlarını layout kodlarının arasına yazınız:

<EditText

 android:id=”@+id/MU_EditText_id”

 android:layout_width=”match_parent”

 android:layout_height=”wrap_content”

 android:hint=”Şifrenizi yazınız.”

 android:textSize=”30sp”

 android:inputType=”textPassword”

 android:maxLines=”3”/>

XML görünüm kodları yazıldıktan sonra Design ekranında görünüm belirir.

Klavyeden Shift+F10 tuşlarıyla uygulamanın ön izlemesini yapınız. 

Mobil uygulama geliştirme ortamında tasarım ekranına kullanıcının metin girebildiği XML kodlarıyla kullanıcıya öneri metni sunan “Mesleğinizi yazınız.” metin görünümünü yerleştiriniz.

 


İlgili Makaleler
App Inventor 2 Uygulamasında Köstebek Oyunu
App Inventor Uygulamasında Belli Bir Süre İçinde Sayı Toplama Oyunu
Android Studio İçin Meb Sertifika Yükleme
Gmail Hesabi Açmak, Gmail Kaydol, Yeni Bir Gmail Hesabı Oluşturma
Personele Ait Yaş Bilgisini Kapsülleyerek Tanımlayan Android Java Uygulaması
Mevsimlere Ait Ayları ViewBinding Yöntemini Kullanarak Android Java Kodlarıyla Tasarlama
Beni Hatırla Seçeneğiyle Birlikte Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemlerini Gerçekleştiren Android Java Uygulaması
App Inventor 2 Kurulumu
Android Studio Programında SharedPreferenc Sınıfı Oluşturma
Ksoap Kütüphanesini Android Studio Projesine Dahil Etme
Android Studio Programında Shared Preferences Kullanımı
Android Java Application Using TabbedActivty and Fragment to Login Username and Password
Telefon Araması Yapan Android Java Uygulaması
Galeride Bulunan Resimlerden Birini ImageView Nesnesinde Gösteren Android Java Uygulaması
AnyDesk Programıyla Cep Telefonu Görüntüsünü Bilgisayara Aktarma
Yemek Siparişi Veren Form Sayfasını Code Sekmesini Kullanarak Android Studio Programında Yapma
No Activity Seçeneğiyle Oluşturulan Projede Sayıları Arttıran Android Java Uygulaması
Girilen Şehir Adını Görüntüleyen Uygulamayı Android Studio Programında Yapınız
Windows İşletim Sistemi İçin Android Studio Programının Kurulumu
Ksoap Modülünü Kullanarak Web Service Metoduna Bağlanarak Üçgenin Alanını Bulan Android Java Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi