c# Desktop

Form Sayfasında Dinamik Olarak QR Code/Kare Kod Oluşturma ve Okuma

Projelerde QR Code işlemleri dinamik olarak kullanılmakta, kod oluştururken bir dizi bilgi saklanmakta, oluşturulan kod resim dosyası olarak saklanmakta ve istendiğinde içindeki bilgi okunmaktadır. Bu uygulamamızda bunların hepsini yapmaya çalışacağız.

Bu işlemleri gerçekleştirmek için MessagingToolkit.QRCode kütüphanesini kullanacağız. Öncelikle kütüphaneyi uygulamaya dahil edelim. Form sayfasına 3 adet Button, 1 adet PictureBox ekleyelim.

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage; // picturebox resim size modunu ayarlıyoruz.
      StringBuilder bld = new StringBuilder(); // QR kod içine yazılacak metin için StringBuilder yaratıyoruz.
      bld.Append("Samet Usta");
      bld.AppendLine();
      bld.Append("01.01.1980");
      bld.AppendLine();
      bld.Append("samet@sametusta.work");
      pictureBox1.Image = QrCodeCreate(bld.ToString());
    }

    public Image QrCodeCreate(String CevrilecekOlan)
    {
      QRCodeEncoder encoder = new QRCodeEncoder(); // QR Code kütüphanemizi yaratıyoruz.
      Image img = encoder.Encode(CevrilecekOlan);// Metnimizi Encode metoduyla QR koda dönüştürüyoruz.
      return img;
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SaveFileDialog saveDialog = new SaveFileDialog();
      saveDialog.InitialDirectory = Application.ExecutablePath;
      saveDialog.Title = "QR Kod Kaydet";
      saveDialog.Filter = "PNG Dosyaları(*.png)|*.png|BMP dosyaları(*.bmp)|*.bmp";
      saveDialog.DefaultExt = "*.png";
      saveDialog.FileName = DateTime.Now.ToString("yyyy.MM.dd_hh.mm.ss");
      if (saveDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.Image.Save(saveDialog.FileName);
        Process.Start(saveDialog.FileName);
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      QRCodeDecoder decoder = new QRCodeDecoder();
      Bitmap bmp = (Bitmap)pictureBox1.Image;
      MessageBox.Show(decoder.Decode(new QRCodeBitmapImage(bmp)));
    }

İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi