c# Desktop

Uygun Resmi İstenilen Alana Sürükleyip Bırakan c# Form Uygulaması

Kullanıcıların programla etkileşimini sağlayan donanım parçalarından biri de faredir. Farenin sağ ve sol tuşları yardımıyla birçik işlemi geröekleştirebilirsiniz. Bu uygulamamızda kullanıcıdan uygun olan resmi itenilen yere sürükleyip bırakmasını isteyeceğiz. Öncelikle yeni bir proje oluşturalım. Projede yer alan form sayfası aşağıdaki gibi olacaktır.

Şimdi kodları yazabiliriz.

        private void pictureBox_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            ((PictureBox)sender).DoDragDrop(((PictureBox)sender).Image,DragDropEffects.Copy);
        }
 
        private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            pictureBox4.AllowDrop = true;
            label3.Visible = false;
        }
 
        private void pictureBox4_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
        {
            label3.Visible = true;
            if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Bitmap))
            {
                e.Effect = DragDropEffects.Copy;
            }
        }
 
        private void pictureBox4_DragLeave(object sender, EventArgs e)
        {
            label3.Visible = false;
        }
 
        private void pictureBox4_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
        {
            label3.Visible = false;
            Image getPicture = (Bitmap)e.Data.GetData(DataFormats.Bitmap);
            pictureBox4.Image = getPicture;
        }
 

Etiketler
form drag and drop picture panel 
İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi