c# Desktop

Custom PictureBox Tanımlayarak Resmi Taşıma İşlemini Yapan c# Form Uygulaması

Form sayfasında kullanılan nesneleri ToolBox panelinden sayfaya ekleyerek kullanabiliriz. Programcı isterse kendine ait bir nesneyi özelleştirip ToolBox panelinde kullanabilir. Bu uygulamamızda PictureBox nesnesini özelleştirip form sayfasında kullanacağız. Ayrıca farenin sol tuşuna basarak resimleri hareket ettireceğiz.

Projeye CustomPictureBox isminde bir adet class ekleyelim. İçeriğini aşağıdaki gibi düzenleyelim.

    public class CustomPictureBox : PictureBox
    {
        public CustomPictureBox(IContainer container)
        {
            container.Add(this);
        }
 
        Point point;
        protected override void OnMouseDown(MouseEventArgs e)
        {
            point = e.Location;
            base.OnMouseDown(e);
        }
 
        protected override void OnMouseMove(MouseEventArgs e)
        {
            if (e.Button==MouseButtons.Left)
            {
                this.Left += e.X - point.X;
                this.Top += e.Y - point.Y;
            }
            base.OnMouseMove(e);
        }
    }

Daha sonra projeyi derleyelim. ToolBox panelinde bize ait CustomPictureBox nesnesi eklenir. Bu nesneden form sayfasına iki tane ekleyelim. Nesnelere resimler yükleyelim. Projeyi çalıştıralım. Resimlerin farenin sol tuşuyla hareket ettiğini görürsünüz.


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi