Android

Üç Basamaklı Bir Sayının Yediye Bölünüp Bölünmediğini Kontrol Eden Android Java Uygulaması

Bir sayının 7 sayısına bölünebilmesinde kullanılan birden fazla yöntem vardır. Biz bunlardan en yaygın olan 2 yöntemi anlatacağız. Bu yönteme göre sayının sağından başlayarak sırasıyla 1, 3, 2 sayılarını yazarız. Sayı bitene kadar bu işleme devam ederiz. Sonra ilk 3’lü grup için + ve diğerleri için – koyarız. Verdiğimiz 1, 3, 2 rakamları ile ilgili basamaktaki sayıları çarparız. En son çıkan sayıları topladığımızda sayı 7’nin katıysa bu sayı 7 ile bölünebiliyordur. 375 sayısını düşünelim.

3     7     5

2     3     1

3.2 + 7.3 + 5.1 = 6 + 21 + 5 = 32 

Elde edilen 32 sayısı yediye bölünmediği için 375 sayısı da yediye bölünmez. Şimdi örneğimizi dikkate alarak uygulamayı kodlayalım. Android Studio uygulamasını açalım. Aşağıdaki kodları string.xml sayfasına ekleyelim.

<resources>
  <string name="app_name">Bölünebilme Uygulaması</string>
  <string name="bul">Bul</string>
  <string name="giris">Sayı Giriniz...</string>
</resources>
Bu tanımlamaları da activity_main.xml dosyasına ekleyelim.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:gravity="center_horizontal"
  android:orientation="vertical">

  <EditText
    android:id="@+id/txtSayi"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="8"
    android:hint="@string/giris">

    <requestFocus></requestFocus>
  </EditText>

  <Button
    android:id="@+id/btnBul"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/bul"
    android:textSize="25dp"></Button>

  <TextView
    android:id="@+id/txtMesaj"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:textColor="@color/colorPrimary"
    android:textSize="20sp" />
</LinearLayout>
Sıra geldi kodları düzenlemeye. Burada buton için onClickListener tanımlaması kullanılacaktır.
  Button btnBul;
  TextView txtMesaj;
  EditText txtSayi;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    init();
  }

  public void init() {
    btnBul = findViewById(R.id.btnBul);
    txtSayi = findViewById(R.id.txtSayi);
    txtMesaj = findViewById(R.id.txtMesaj);

    btnBul.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        String sayi;
        String mesaj = "";
        sayi = txtSayi.getText().toString();
        if (sayi.length() != 3) {
          txtSayi.setText("");
          return;
        }
        int t = Integer.parseInt(sayi.substring(0,1)) * 2 + 
Integer.parseInt(sayi.substring(1,2)) * 3 + Integer.parseInt(sayi.substring(2,3)) * 1;
        mesaj += sayi + " Sayısının yediye bölünmesi için \n";
        mesaj += "sırasıyla birler basamağındaki sayının 1 ile, \n";
        mesaj += "onlar basamağındaki sayının 3 ile, \n";
        mesaj += "yüzler basamağındaki sayının 2 ile 
çarpılıp toplanması gerekir. \nElde edilen " + t + " sayısının \n";
        mesaj += "yediye bölünmesi gerekir.\n";
        if (YediyeBolunurMu(sayi))
        {
          mesaj += "\nBuna göre " + sayi + " sayısı yediye bölünür";
        }
        else
        {
          mesaj += "\nBuna göre " + sayi + " sayısı yediye bölünmez";
        }

        txtMesaj.setText(mesaj);
      }
    });
  }

  public static boolean YediyeBolunurMu(String x)
  {
    int toplam = Integer.parseInt(x.substring(0,1)) * 2 +
 Integer.parseInt(x.substring(1,2)) * 3 + Integer.parseInt(x.substring(2,3)) * 1;
    if (toplam % 7 == 0)
    {
      return true;
    }
    return false;
  }
Yine bir güzel uygulama daha yaptık. Arkadaşlar yapılanları sosyal medyada paylaşırsanız konuyu herkesin öğrenmesine yardımcı olursunuz. Uygulamayı çalıştırıp 375 sayısını girerseniz aşağıdaki sonuçla karşılaşırsınız.

Diğer yöntem ise şöyledir. Verilen sayının birler basamağındaki sayı 5 ile çarpılır. Diğer basamaklar ile elde edilen sayıyla toplanır. Toplanan bu sayı yedinin katı ise sayı yediye bölünür. Bu sefer 343 sayısını düşünelim. Birler basamağındaki 3 sayısı 5 ile çarpılır. Yüzler ve onlar basamağındaki sayı ile toplanır.
3 * 5 + 34 = 15 + 34 = 49
49 sayısı yediye bölündüğü için 343 sayısı da yediye bölünür. Şimdi buna göre kodlama işlemini yapalım.
  Button btnBul;
  TextView txtMesaj;
  EditText txtSayi;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    init();
  }

  public void init() {
    btnBul = findViewById(R.id.btnBul);
    txtSayi = findViewById(R.id.txtSayi);
    txtMesaj = findViewById(R.id.txtMesaj);

    btnBul.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        String sayi;
        String mesaj = "";
        sayi = txtSayi.getText().toString();
        if (sayi.length() != 3) {
          txtSayi.setText("");
          return;
        }
        int t = Integer.parseInt(sayi.substring(0, 2)) + 
Integer.parseInt(sayi.substring(2)) * 5;
        mesaj += sayi + " Sayısının yediye bölünmesi için \n";
        mesaj += "birler basamağındaki sayının 5 ile, \n";
        mesaj += "çarpılması ve yüzler-onlar basamağındaki sayı ile, \n";
        mesaj += "toplanması gerekir. \nElde edilen " + t + " sayısının \n";
        mesaj += "yediye bölünmesi gerekir.\n";
        if (YediyeBolunurMu(sayi)) {
          mesaj += "\nBuna göre " + sayi + " sayısı yediye bölünür";
        } else {
          mesaj += "\nBuna göre " + sayi + " sayısı yediye bölünmez";
        }

        txtMesaj.setText(mesaj);
      }
    });
  }

  public static boolean YediyeBolunurMu(String x) {
    int toplam = Integer.parseInt(x.substring(0, 2)) + 
Integer.parseInt(x.substring(2)) * 5;
    if (toplam % 7 == 0) {
      return true;
    }
    return false;
  }
 

İlgili Makaleler
App Inventor 2 Uygulamasında Köstebek Oyunu
App Inventor Uygulamasında Belli Bir Süre İçinde Sayı Toplama Oyunu
Android Studio İçin Meb Sertifika Yükleme
Gmail Hesabi Açmak, Gmail Kaydol, Yeni Bir Gmail Hesabı Oluşturma
Personele Ait Yaş Bilgisini Kapsülleyerek Tanımlayan Android Java Uygulaması
Mevsimlere Ait Ayları ViewBinding Yöntemini Kullanarak Android Java Kodlarıyla Tasarlama
Beni Hatırla Seçeneğiyle Birlikte Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemlerini Gerçekleştiren Android Java Uygulaması
App Inventor 2 Kurulumu
Android Studio Programında SharedPreferenc Sınıfı Oluşturma
Ksoap Kütüphanesini Android Studio Projesine Dahil Etme
Android Studio Programında Shared Preferences Kullanımı
Android Java Application Using TabbedActivty and Fragment to Login Username and Password
Telefon Araması Yapan Android Java Uygulaması
Galeride Bulunan Resimlerden Birini ImageView Nesnesinde Gösteren Android Java Uygulaması
AnyDesk Programıyla Cep Telefonu Görüntüsünü Bilgisayara Aktarma
Yemek Siparişi Veren Form Sayfasını Code Sekmesini Kullanarak Android Studio Programında Yapma
No Activity Seçeneğiyle Oluşturulan Projede Sayıları Arttıran Android Java Uygulaması
Girilen Şehir Adını Görüntüleyen Uygulamayı Android Studio Programında Yapınız
Ksoap Modülünü Kullanarak Web Service Metoduna Bağlanarak Üçgenin Alanını Bulan Android Java Uygulaması
Windows İşletim Sistemi İçin Android Studio Programının Kurulumu

Yorum Ekle
   
Kötü İyi