c# Desktop

c# Projesini Administrator Yetkisiyle Nasıl Çalıştırabilirim

Windows İşletim Sistemi güvenlik açısından programlar çalıştırılırken Administrator yetkisi istemektedir. Eğer projenizde yönetici yetkisi gerektiren bir ayar söz konusuysa projenizi Administrator yetkisiyle şöyle çalıştırabilirsiniz.

Yöntem 1

Projeye manifest dosyası ekleyiniz. Eklediğiniz bu dosyanın içine aşağıdaki kodu yazınız.

<requestedExecutionLevel  level="requireAdministrator" uiAccess="false" />

Kullanıcı, uygulamayı başlatırken her zaman bir UAC istemi alır. Eğer projede “ClickOnce does not support the request execution level 'requireAdministrator.'” hatası alırsanız, proje ismi üzerindeyken farenin sağ tuşuna basıp özelliklere gelin. Burada Security sekmesini tıklayın. Burada "Enable ClickOnce security settings" onay kutusundaki işareti kaldırın.

Yöntem 2

Bu yöntemde projenin admin yetkisiyle açılıp açılmadığı kontrol edilmekte ve admin yetkisiyle proje yeninden başlatılmaktadır. Aşağıdaki metodu program.cs dosyasına yazınız.

        public static bool IsAdministrator()
        {
            WindowsIdentity identity = WindowsIdentity.GetCurrent();
            WindowsPrincipal principal = new WindowsPrincipal(identity);
            return principal.IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator);
        }

Aşağıdaki kodu formun Shown olayına yazınız.

            this.Cursor = Cursors.WaitCursor;
            AdminRelauncher();
            this.Cursor = Cursors.Default;

Burada AdminRelauncher() metodunu tanımlayalım.

        private void AdminRelauncher()
        {
            if (!Program.IsAdministrator())
            {
                ProcessStartInfo proc = new ProcessStartInfo();
                proc.UseShellExecute = true;
                proc.WorkingDirectory = Environment.CurrentDirectory;
                proc.FileName = Assembly.GetEntryAssembly().CodeBase;
 
                proc.Verb = "runas";
 
                try
                {
                    Process.Start(proc);
                    Application.Exit();
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    Console.WriteLine("This program must be run as an administrator! \n\n" + ex.ToString());
                }
            }
        }

Bu metodu aşağıdaki gibi de tanımlayabiliriz.

        private void AdminRelauncher()
        {
            if (!Program.IsAdministrator())
            {
                // Restart and run as admin
                var exeName = Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName;
                ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo(exeName);
                startInfo.Verb = "runas";
                startInfo.Arguments = "restart";
                
                Process.Start(startInfo);
                Application.Exit();
            }
        }
 

 


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi