Android

Ksoap Modülünü Kullanarak Web Service Metoduna Bağlanarak Üçgenin Alanını Bulan Android Java Uygulaması

Mobil uygulamalar veri tabanı, nesnelerin interneti, elektronik cihazlar gibi diğer platformlara ulaşmak için web service yapısından yararlanır. Bu makalede üçgenin alanını bulmak için hazırlanan web service projesine mobil tarafından bilgi göndererek sonucu telefonda gösteren uygulamayı anlatacağız.

Android Studio programını açalım.

Yeni bir proje oluşturalım.

Ksoap Kütüphanesini Android Studio Projesine dahil edelim.

Üçgenin alanını bulan web service adresini kontrol edelim.

Daha sonra activity_main.xml dosyasını düzenleyelim.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <EditText
    android:id="@+id/txtA"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:hint="A Kenarı">

    <requestFocus></requestFocus>
  </EditText>

  <EditText
    android:id="@+id/txtB"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:hint="B Kenarı" />

  <EditText
    android:id="@+id/txtC"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:hint="C Kenarı" />

  <Button
    android:id="@+id/btnAlan"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="CallWebservice"
    android:text="Hesapla" />

  <TextView
    android:id="@+id/txtSonuc"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>

Şimdi de ServiceManager.java isminde bir sınıf oluşturalım ve aşağıdaki kodları yazalım.

package com.example.webservisucgenalani;

import org.ksoap2.SoapEnvelope;
import org.ksoap2.serialization.SoapObject;
import org.ksoap2.serialization.SoapPrimitive;
import org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope;
import org.ksoap2.transport.HttpTransportSE;

/**
 * Created by HP on 4.06.2017.
 */

public class ServiceManager {
  private static final String METHOD_NAME = "alanHesapla";
  private static final String NAMESPACE = "http://www.abc.com/";
  private static final String SOAP_ACTION = "http://www.abc.com/alanHesapla";
  private static final String URL = "http://atml.somee.com/uyelik.asmx";

  SoapObject soapObject;
  SoapSerializationEnvelope soapSerializationEnvelope;
  HttpTransportSE httpTransportSE;

  public String PushData(String a, String b, String c) {

    soapObject = new SoapObject(NAMESPACE, METHOD_NAME);
    soapObject.addProperty("a", a);
    soapObject.addProperty("b", b);
    soapObject.addProperty("c", c);

    soapSerializationEnvelope = new SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11);
    soapSerializationEnvelope.dotNet = true;
    soapSerializationEnvelope.setOutputSoapObject(soapObject);

    httpTransportSE = new HttpTransportSE(URL);
    httpTransportSE.debug = true;
    String deger;
    try {
      httpTransportSE.call(SOAP_ACTION, soapSerializationEnvelope);
      SoapPrimitive soapPrimitive = (SoapPrimitive) soapSerializationEnvelope.getResponse();
      return soapPrimitive.toString();
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
    return "son";
  }
}

Şimdi de MainActivity.java dosyasını düzenleyelim.

package com.example.webservisucgenalani;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.os.Message;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  EditText a, b, c;
  Button btnAlan;
  TextView txtSonuc;
  ServiceManager serviceManager;
  String sonuc;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    a = (EditText) findViewById(R.id.txtA);
    b = (EditText) findViewById(R.id.txtB);
    c = (EditText) findViewById(R.id.txtC);
    btnAlan = (Button) findViewById(R.id.btnAlan);
    txtSonuc= (TextView) findViewById(R.id.txtSonuc);

    serviceManager=new ServiceManager();

  }

  public void CallWebservice(View view) {

    if (a.length() > 0 && b.length()>0 && c.length()>0) {
      getCelsius(a.getText().toString(),b.getText().toString(),c.getText().toString());
    } else {
      txtSonuc.setText("Lütfen Değer Giriniz");
    }
    a.setText("");
    b.setText("");
    c.setText("");
    a.requestFocus();
  }

  private final void getCelsius(final String x,final String y,final String z) {
    new Thread(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        sonuc = serviceManager.PushData(x,y,z);
        handler.sendEmptyMessage(0);
      }
    }).start();
  }

  public Handler handler = new Handler(new Handler.Callback() {

    @Override
    public boolean handleMessage(Message msg) {
      switch (msg.what) {

        case 0:
          txtSonuc.setText(sonuc);
          break;
      }
      return false;
    }
  });

}

Son olarak AndroidManifest.xml dosyasını düzenleyelim.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
    android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/Theme.WebServisUcgenAlani"
    android:usesCleartextTraffic="true"
    tools:targetApi="31">
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>

      <meta-data
        android:name="android.app.lib_name"
        android:value="" />
    </activity>
  </application>

</manifest>

Artık projemizi çalıştırabiliriz. 


Etiketler
android java textview sub button ksoap soap xml json 
İlgili Makaleler
App Inventor 2 Uygulamasında Köstebek Oyunu
App Inventor Uygulamasında Belli Bir Süre İçinde Sayı Toplama Oyunu
Android Studio İçin Meb Sertifika Yükleme
Gmail Hesabi Açmak, Gmail Kaydol, Yeni Bir Gmail Hesabı Oluşturma
Personele Ait Yaş Bilgisini Kapsülleyerek Tanımlayan Android Java Uygulaması
Mevsimlere Ait Ayları ViewBinding Yöntemini Kullanarak Android Java Kodlarıyla Tasarlama
Beni Hatırla Seçeneğiyle Birlikte Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemlerini Gerçekleştiren Android Java Uygulaması
App Inventor 2 Kurulumu
Android Studio Programında SharedPreferenc Sınıfı Oluşturma
Ksoap Kütüphanesini Android Studio Projesine Dahil Etme
Android Studio Programında Shared Preferences Kullanımı
Android Java Application Using TabbedActivty and Fragment to Login Username and Password
Telefon Araması Yapan Android Java Uygulaması
Girilen Bilgiyi SharedPreferences Kullanarak Kaydedip Görüntüleyen Android Java Uygulaması
Ekran Tema Değişikliği Yapıp Saklayan Android Java Uygulaması
Galeride Bulunan Resimlerden Birini ImageView Nesnesinde Gösteren Android Java Uygulaması
AnyDesk Programıyla Cep Telefonu Görüntüsünü Bilgisayara Aktarma
Yemek Siparişi Veren Form Sayfasını Code Sekmesini Kullanarak Android Studio Programında Yapma
No Activity Seçeneğiyle Oluşturulan Projede Sayıları Arttıran Android Java Uygulaması
Girilen Şehir Adını Görüntüleyen Uygulamayı Android Studio Programında Yapınız

Yorum Ekle
   
Kötü İyi