c# Desktop

Sürükle Bırak Yaparak Bilgisayardaki Dosyaları ListBox Nesnesinde Listeleyen c# Form Uygulaması

Bilgisayarınızda bulunan tüm dosyaların yolunu Listbox nesnesinde gösterebilirsiniz. Böylece dosyalar üzerinde değişik işlemler yapabilirsiniz. Bu arada ListBox nesnesinin AllowDrop özelliğini true yapalım.

        private void ListBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
        {
            if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop))
            {
                e.Effect = DragDropEffects.All;
            }
            else
            {
                e.Effect = DragDropEffects.None;
            }
        }
 
        private void ListBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
        {
            string[] s = (string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop, false);
            for (int i = 0; i < s.Length; i++)
            {
                listBox1.Items.Add(s[i]);
            }
        }
 

Etiketler
dragdrop dragenter listbox list form 
İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi