c# Desktop

c# Form Sayfalarında Youtube Videolarını Oynatma

Günümüzde en çok kullanılan video platformlarından biri de Youtube kanalıdır. Bu kanalda istediğiniz konuya ait videoları bulabilirsiniz. Bu uygulamamızda c# form sayfasında youtube videolarını oynatmaya çalşacağız.

        string _yUrl;
        public string VideoID
        {
            get
            {
                var yMatch = new Regex(@"http(?:s?)://(?:www\.)?youtu(?:be\.com/watch\?v=|\.be/)([\w\-]+)(&(amp;)?[\w\?=]*)?").Match(_yUrl);
                return yMatch.Success ? yMatch.Groups[1].Value : string.Empty;
            }
        }
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            textBox1.Text = "https://www.youtube.com/watch?v=gnJWByLsyd8&list=PL5Mx2HksdJ2LwQUi2GcoyyUvgl_DE3B0u&index=22";
        }
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            _yUrl = textBox1.Text;
            webBrowser1.DocumentText = String.Format("<meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=Edge'/><iframe width='100%' height='315'" +
                " src='https://www.youtube.com/embed/{0}?autoplay=1' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay;" +
                " encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>", VideoID);
        }
 

Etiketler
c# form youtube video 
İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi