c# Desktop

OpenFileDialog Kutusunun c# Form Sayfasında Kullanımı

Bilgisayarda bulunan dosyaların seçimi ve herhangi bir nesneye eklenmesi için OpenFileDialog nesnesi kullanılır. Çok kullanışlı olan bu nesneye ait küçük bir örnek yapalım. Bu örnekte resim dosyalarının seçimi ve seçilen dosyaların listelenmesi işlemini gerçekleştireceğiz.

Form sayfasına iki adey Button ekleyelim. Bir tane de OpenFileDialog nesnesi ekleyelim. Birinci butona ait kodlar aşağıdaki gibi olacaktır.

private void btnSelect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    openFileDialog1.Multiselect = false;
    if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        string fileName = Path.GetFileName(openFileDialog1.FileName);
        string filePath = openFileDialog1.FileName;
        MessageBox.Show(fileName + " - " + filePath);
    }
}

İkinci butona ait kodları yazalım.

private void btnSelectMultiple_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string message = "";
    openFileDialog1.Multiselect = true;
    if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        foreach (string file in openFileDialog1.FileNames)
        {
            message += Path.GetFileName(file) + " - " + file + Environment.NewLine;
        }
        MessageBox.Show(message);
    }
}

Etiketler
openfiledialog form 
İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi