c# Desktop

Formun Büyüklüğüne Göre Media Player Nesnesini Konumlandıran c# Form Uygulaması

Bir form sayfası kullanıcının isteğine göre farklı konumlarda ve büyüklükte ayarlanabilir. Formun büyüklüğü değiştiğinde içindeki nesneler tanımlandığı gibi kalır. Bu uygulamamızda bunu nasıl düzenleriz, onu anlatmaya çalışacağız. Form sayfasına bir adet Media Player nesnesi ekleyelim. Aşağıdaki kodları düzenleyelim.

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Konum()
    {
      axWindowsMediaPlayer1.Location = new Point(10, 10);
      axWindowsMediaPlayer1.Height = this.Size.Height - 145;
      axWindowsMediaPlayer1.Width = this.Size.Width - 40;
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Konum();
      axWindowsMediaPlayer1.URL = "D:\\66.mp4";
      axWindowsMediaPlayer1.settings.autoStart = true;
    }

    private void Form1_MaximumSizeChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      Konum();
    }

    private void Form1_MinimumSizeChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      Konum();
    }

    private void Form1_Resize(object sender, EventArgs e)
    {
      Konum();
    }
  }
}

 


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi