c# Desktop

Video Dosyasını Belirtilen Klasörün İçine Kopyalayıp Çalıştıran c# Form Uygulaması

Video dosyaları projelerin görsel temalarını oluşturur. Bu uygulamamızda seçilen videonun belirtilen klasörün içine kopyalanıp çalıştırılmasını yapacağız.

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
        if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          string path = 
            Environment.CurrentDirectory + "\\Video\\";
          if (!Directory.Exists(path))
          {
            Directory.CreateDirectory(path);
          }
          var filename = Path.GetFileName(dialog.FileName);
          path += filename;
          File.Copy(dialog.FileName, path);
          axWindowsMediaPlayer1.URL = path;
          axWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play();
        }
      }
      catch (Exception)
      {

        throw;
      }
    }

Media Player çalmaya başladığında ekranın altında Control panelleri yer almaktadır. Bu panelleri istersek gizleyebiliriz. Ayrıca daha önce eklenen bir video dosyasını tekrar seçtiğimizde hata verecektir. Bu hatayı da düzeltelim. Kodların son hali aşağıdaki gibi olacaktır.

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
        if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          string path = 
            Environment.CurrentDirectory + "\\Video\\";
          
          if (!Directory.Exists(path))
          {
            Directory.CreateDirectory(path);
          }
          
          var filename = Path.GetFileName(dialog.FileName);
          path += filename;

          if (!File.Exists(dialog.FileName))
          {
            File.Copy(dialog.FileName, path);
          }
          
          axWindowsMediaPlayer1.URL = path;
          axWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play();
          
        }
      }
      catch (Exception)
      {

        throw;
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      axWindowsMediaPlayer1.uiMode = "none";
    }

 


Etiketler
media player video play copy 
İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi