Android

No Activity Seçeneğiyle Oluşturulan Projede Sayıları Arttıran Android Java Uygulaması

Android Studio programında yeni proje oluşturulurken projenin amacına uygun şablona göre proje oluşturma imkanı sağlar. Böylece yapılması gereken birçok ayarlar otomatik olarak projeye dahil edilir. Bu tip bir proje oluşumunda sadece istenilen şablona uygun uygulama geliştirilir. Proje içinde bir kaç şablonu kullanacaksanız projede hata oluşma imkanı yüksek olur. Bir projede birden fazla şablona sahip bir yapı oluşturacakanız yeni proje oluşturma işleminde No Activity seçeneğini seçmelisiniz. 

Bu makalede No Activty seçeneğini kullanarak yeni bir proje oluşturacağız. Bu projede Buttona basarak sayıyı birer birer arttıran bir sayaç uygulamasını yapmaya çalışacağız. 

Adım 1: Android Studio programını açalım.

Adım 2: New Project diyerek şablonu No Activity olan ve ismi SayacKullanimi olarak belirlediğimiz bir proje oluşturalım.

Adım 3: Oluşturulan projede activity_main.xml ve MainActivity.java dosyalarının olmadığını göreceksiniz. Bunların hepsini kendimiz sıfırdan oluşturacağız. Öncelikle arayüz tasarımı için activity_main.xml dosyasını oluşturalım. Bu dosya res/layout klasörü altında oluşturulacaktır. Proje dosyasına baktığınızda res klasörü altında layout klasörünün olmadığını görürsünüz. Öncelikle bu klasörü oluşturalım. Res klasörü üzerinde farenin sağ tuşuna basalım. Ekrana gelen diyalog penceresinde New komut grubundan Android Resource Directory komutunu çalıştıralım. Ekrana gelen pencerede Directory name kutusuna layout, Resource type kutusundan layout seçelim ve Ok diyerek klasörümüzü oluşturalım. 

Adım 4: Layout klasörü üzerinde farenin sağ tuşuna basalım. Ekrana gelen içerik menüsünden New komut grubundan Layout Resource File komutunu çalıştıralım. Ekrana gelen diyalog penceresinde File name kısmına activity_main yazalım. Root element kısmına LinearLayout yazalım. Ok diyerek dosyamızı oluşturalım.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

</LinearLayout>

Adım 5: LinearLayout etiketinde nesnelerin ortalanması için aşağıdaki özelliği ekleyelim.

  android:gravity="center_horizontal"

Adım 6: Şimdi uygulama başlığı ve sabit değerlerin tanımlamasını yapalım. Bu işlemleri gerçekleştirmek için res/values/string.xml dosyasında gerekli tanımlamaları yapalım.

<resources>
  <string name="app_name">Sayaç Kullanımı</string>
  <string name="mesaj">Sayaç : 0</string>
  <string name="baslik">Arttır</string>
</resources>

Adım 7: activity_main.xml dosyasına bir adet TextView ekleyelim ve özelliklerini belirleyelim.

  <TextView
    android:id="@+id/txtSayac"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:text="@string/mesaj"
    android:textSize="35sp"
    android:textStyle="bold|italic"
    android:typeface="serif"></TextView>

Adım 8: Bir adet Button ekleyelim ve özelliklerini belirleyelim.

  <Button
    android:id="@+id/btnSayac"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="btnSayac_Click"
    android:text="@string/baslik"
    android:textSize="16dp" />

Adım 9: Görünüm dosyamızı tamamladık. Şimdi MainActivity.java dosyasını oluşturalım. Java klasörü altında proje isminin üzerine gelelim. Farenin sağ tuşuna basalım. Ekrana gelen içerik menüsünden New/Java class komutunu seçelim. Ekrana gelen pencerede kutunun içine MainActivity yazalım ve Enter tuşuna basalım.

package com.example.sayackullanimi;

public class MainActivity {
}

Adım 10: MainActivity sınıfının java programı içinde tanımlı kütüphanelerden kalıtım almasını sağlayalım. Kalıtım işlemini gerçekleştirmek için extends bildirisi kullanılır. Bunu yazdıktan sonra ben AppCompactActivity kütüphanesini kullanacağım için bunu yazıyorum. Bu kütüphanede başka kütüphaneleri kalıtım olarak almıştır. Bunları görmek istiyorsanız, isim üzerindeyken, farenin sağ tuşuna basalım. Ekrana gelen içerik menüsünden Go to/Super Class komutunu çalıştıralım. Ekrana AppCompactActivity kütüphanesine ait kodlar gelir. Ya da Ctrl + U kısayol tuşunu kullanabilirsiniz. Kodlar aşağıdaki gibi olacaktır.

package com.example.sayackullanimi;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
}

Adım 11: Bir java dosyasının başlangıçta çalıştırılabilmesi için ilk çalışması gereken metodu tanımlamanız gerekir. Java programında OnCreate metodu ilk çalışan metod olduğu için öncelikle bunu tanımlamamız gerekir. AppCompatActivity kütüphanesinde tanımlı metotları görmek için {} arasında Alt + Ins tuşlarına basalım. Ekrana gelen içerik menüsünden Override Methods komutunu çalıştıralım. Bu komutu çalıştırmak için Ctrl + O kısayol tuşunu kullanabilirsiniz. Ekrana gelen metodlardan OnCreate metodunu arayalım. Daha sonra Enter tuşuna basarak metodumuzu ekleyelim. Ya da {} arasonda onCre yazdığınızda onCreate metodu görüntülenir. Enter tuşuna bastığınızda aşağıdaki kodlar oluşur.

package com.example.sayackullanimi;

import android.os.Bundle;

import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
  }
}

Adım 12: Şimdi proje çalışır çalışmaz activity_main dosyasının çalışmasını sağlamamız gerekir. Bunun için setContentView() metodundan yararlanacağız. Kodlarımız şöyle olacaktır.

package com.example.sayackullanimi;

import android.os.Bundle;

import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }
}

Adım 13: Şimdi oluşturduğumuz java dosyasının manifests dosyasında tanımlanması gerekir. Bu tanımlama işlemi yapılmazsa proje çalışmaz. Dosyada aşağıdaki tanımlamaları yapalım.

    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>

Adım 14: 


Etiketler
java no activity project 
İlgili Makaleler
App Inventor 2 Uygulamasında Köstebek Oyunu
App Inventor Uygulamasında Belli Bir Süre İçinde Sayı Toplama Oyunu
Android Studio İçin Meb Sertifika Yükleme
Gmail Hesabi Açmak, Gmail Kaydol, Yeni Bir Gmail Hesabı Oluşturma
Personele Ait Yaş Bilgisini Kapsülleyerek Tanımlayan Android Java Uygulaması
Mevsimlere Ait Ayları ViewBinding Yöntemini Kullanarak Android Java Kodlarıyla Tasarlama
Beni Hatırla Seçeneğiyle Birlikte Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemlerini Gerçekleştiren Android Java Uygulaması
App Inventor 2 Kurulumu
Android Studio Programında SharedPreferenc Sınıfı Oluşturma
Ksoap Kütüphanesini Android Studio Projesine Dahil Etme
Android Studio Programında Shared Preferences Kullanımı
Android Java Application Using TabbedActivty and Fragment to Login Username and Password
Telefon Araması Yapan Android Java Uygulaması
Girilen Bilgiyi SharedPreferences Kullanarak Kaydedip Görüntüleyen Android Java Uygulaması
Ekran Tema Değişikliği Yapıp Saklayan Android Java Uygulaması
Galeride Bulunan Resimlerden Birini ImageView Nesnesinde Gösteren Android Java Uygulaması
No Activity Seçeneğiyle Oluşturulan Projede Sayıları Arttıran Android Java Uygulaması
AnyDesk Programıyla Cep Telefonu Görüntüsünü Bilgisayara Aktarma
Yemek Siparişi Veren Form Sayfasını Code Sekmesini Kullanarak Android Studio Programında Yapma
Girilen Şehir Adını Görüntüleyen Uygulamayı Android Studio Programında Yapınız

Yorum Ekle
   
Kötü İyi