İçinde < arduino > bilgisi geçen 115 makale bulundu. Şu anda 1. sayfadaki makaleler görüntüleniyor.
12345678910...
 
Seri Porttan Gelen Bilgiye Göre Form Sayfasında İstenilen Videoyu Çalıştıran c# Form Uygulaması
Arduio ile masaüstü bilgisayar arasında iletişim için kullanılan en basit yöntem seri port iletişimidir. Arduio devresinde seri portta yer alan bilgiye göre masaüstü uygulamasında istenilen videonun çalışmasını sağlayacağız. Burada Arduino devresinde seri porttan şu bilgiler kontrol edilecektir.
Kategorisi: c# Desktop 0 defa okundu
Tarih: 11.01.2023 13:01:33 Etiket: c# arduino serialport 

App Inventor İle Basit BlueTooth Haberleşmesi4
Mobil program nasıl yazılır. App inventor ne iş yapar. App inventor ile program nasıl yazılır. Bluetooth nedir. Bluetooth ile haberleşme nasıl olur. Bluetooth ile telefonlar nasıl haberleşir. Bluetooth uygulaması nasıl yazılır. App inventor ile bluetooth uygulaması nasıl kodlanır. Server nedir. Client nedir.
Kategorisi: App Inventor 0 defa okundu
Tarih: 28.05.2022 13:05:01 Etiket: app inventor server client bluetooth arduino led yakma role bluetooth programlama mobil programlama kodlama robotik kodlama bluetooth ile haberleşme 

App Inventor İle Basit BlueTooth Haberleşmesi3
Mobil program nasıl yazılır. App inventor ne iş yapar. App inventor ile program nasıl yazılır. Bluetooth nedir. Bluetooth ile haberleşme nasıl olur. Bluetooth ile telefonlar nasıl haberleşir. Bluetooth uygulaması nasıl yazılır. App inventor ile bluetooth uygulaması nasıl kodlanır. Server nedir. Client nedir.
Kategorisi: App Inventor 0 defa okundu
Tarih: 28.05.2022 13:05:01 Etiket: app inventor server client bluetooth arduino led yakma role bluetooth programlama mobil programlama kodlama robotik kodlama bluetooth ile haberleşme 

App Inventor İle Basit BlueTooth Haberleşmesi2
Mobil program nasıl yazılır. App inventor ne iş yapar. App inventor ile program nasıl yazılır. Bluetooth nedir. Bluetooth ile haberleşme nasıl olur. Bluetooth ile telefonlar nasıl haberleşir. Bluetooth uygulaması nasıl yazılır. App inventor ile bluetooth uygulaması nasıl kodlanır. Server nedir. Client nedir.
Kategorisi: App Inventor 0 defa okundu
Tarih: 28.05.2022 11:05:54 Etiket: app inventor server client bluetooth arduino led yakma role bluetooth programlama mobil programlama kodlama robotik kodlama bluetooth ile haberleşme 

App Inventor İle Basit BlueTooth Haberleşmesi1
Mobil program nasıl yazılır. App inventor ne iş yapar. App inventor ile program nasıl yazılır. Bluetooth nedir. Bluetooth ile haberleşme nasıl olur. Bluetooth ile telefonlar nasıl haberleşir. Bluetooth uygulaması nasıl yazılır. App inventor ile bluetooth uygulaması nasıl kodlanır. Server nedir. Client nedir.
Kategorisi: App Inventor 1 defa okundu
Tarih: 28.05.2022 11:05:48 Etiket: app inventor server client bluetooth arduino led yakma role bluetooth programlama mobil programlama kodlama robotik kodlama bluetooth ile haberleşme 

Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü
Servo motorlar açı verilerek kontrol edildiği gibi bir potansiyometre aracılığıyla da kontrol edilebilmektedir. Aşağıda servo motorun potansiyometre ile kontrol edilmesiyle ilgili devre görülmektedir. Devrede potansiyometrenin sağ ve sol uçları mikrodenetleyici kartın 5V ve GND pinlerine bağlanmaktadır. Potansiyometrenin orta ucu ise mikrodenetleyici kartın A0 analog girişine bağlanır.
Kategorisi: Arduino 1 defa okundu
Tarih: 25.05.2022 09:05:01 Etiket: arduino irremote uzaktan kumanda radyo sinyalleri sensör tinkercad c kodlama robotik kodlama 

Açı Vererek Servo Motor Kontrolü
Servo motorlarda aşağıda görüldüğü gibi 3 adet giriş pini bulunur. Bu pinlerden kırmızı renkli kablo ucunun bağlı olduğu pin, servo motorun (+) besleme ucu olup mikrodenetleyici kartın 5V pinine bağlanır. Servo motorun kahverengi kablo ucunun bağlı olduğu pin, servo motorun (-) besleme ucu olup mikrodenetleyici kartın GND pinine bağlanır. Servo motorun turuncu kablo ucunun bağlı olduğu pin ise PWM sinyal ucu olup mikrodenetleyici kartın giriş çıkış
Kategorisi: Arduino 1 defa okundu
Tarih: 25.05.2022 08:05:16 Etiket: arduino irremote uzaktan kumanda radyo sinyalleri sensör tinkercad c kodlama robotik kodlama 

Servo Motor İle Robot Uygulamaları
Özellikle yürüme yeteneğine sahip (insansı robotlar, örümcek robot, dans eden robot vb.) robotlarda ve bazı robot kollarında servo motorlar kullanılır. Servo motorlar DC motorların gelişmiş versiyonlarıdır. Servo motorlar aşağıda görüldüğü gibi enkoder, servo motor kontrol devresi, redüktör ve DC motordan oluşan gelişmiş motorlardır.
Kategorisi: Arduino 0 defa okundu
Tarih: 25.05.2022 08:05:42 Etiket: arduino irremote uzaktan kumanda radyo sinyalleri sensör tinkercad c kodlama robotik kodlama 

12345678910...