Microsoft Excel

Unutulan Excel 2003 Vba Şifrelerini Sıfırlama

Yeni bir Paket Programlar dersi makalesi ile birlikteyiz.

Excel programı ile yapılan profesyonel uygulamalarda kodların korunması, üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasının engellenmesi, projenin dağıtılmasında kodların silinmesinin ya da değiştirilmesinin önlenmesi en önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır.  Programcı kodların korunması amacıyla VBA kısmında yazılan makrolar ve modüller için şifre koymaktadır.

Koruma amacıyla oluşturulan bu şifreler zaman içerisinde unutulmaktadır. Unutulan bu şifrenin sıfırlanması için İnternette değişik programları indirmeniz ve bunları kullanmanız gerekir. Ancak indirilen bu programlardan bazılarının süreli ve sınırlı olması, bazılarının virüslü olması, bazılarının da reklam amaçlı birçok web sayfasını tarayıcıya eklemesi kullanıcıları zor durumda bırakmaktadır.

VBA şifrelerini VBA kodlarıyla sıfırlamaya ne dersiniz. Aşağıda vereceğim makroyu Excel 2003 ve aşağı sürümlerinde kullanarak şifreleri sıfırlayabilirsiniz. Yeni bir Excel çalışma kitabı açalım. Geliştirici sekmesinde yer alan nesnelerden CommandButton ekleyelim. Butonun Caption özelliğini “VBA Şifresini Sıfırla” olarak değiştirelim. Çalışma kitabımızın görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

Şimdi butonun Click olayını düzenleyelim.

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim x As Byte

Dim y As Byte

Dim z As Byte

Dim fd As FileDialog

Dim filePath

On Error GoTo Hata

Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

    With fd

        .AllowMultiSelect = False

        .InitialView = msoFileDialogViewWebView

        .InitialFileName = ThisWorkbook.Path & "\"

        .Filters.Clear

        .Filters.Add "Excel Files", "*.xls, *.xla"

        If .Show = -1 Then filePath = fd.SelectedItems(1)

    End With

Set fd = Nothing

DoEvents

Close #1

Open filePath For Random As #1 Len = 1

i = 1

 Do Until EOF(1)

    Get #1, i, x

    If x = 68 Then

        Get #1, i + 1, y

        If y = 80 Then

            Get #1, i + 2, z

            If z = 66 Then

                Put #1, i + 2, CByte(0)

                MsgBox "VBA şifresi sıfırlandı"

                Close #1

               Exit Sub

            End If

        End If

    End If

    i = i + 1

 Loop

MsgBox "VBA şifresi bulunamadı"

Close #1

Exit Sub

Hata:

MsgBox "Şu hata oluştu: " & Err.Description

Close #1

End Sub

Yukarıdaki kodların görevini kısaca açıklayalım. Butona bastığınızda VBA şifresini sıfırlayacağınız dosyayı seçmek için ekrana bir diyalog penceresi gelir. Bu pencere yardımı ile dosyayı seçiniz. Daha sonra Aç butonuna basarak şifrenin sıfırlanmasını bekleyiniz. Şifrenin sıfırlandığı dosyayı açtığınızda ekrana gelen hata mesajlarını Evet diyerek geçiniz. Böylece şifrenin sıfırlandığını görebilirsiniz.

Bu kodların Excel 2003 ve önceki sürümler için geçerli olduğunu unutmayınız.

2007 ve üzeri versiyonlarda şifreleri sıfırlamak için aşağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Unutulan Excel 2010 VBA Şifresini Sıfırlama


İlgili Makaleler
Excel Programında Başka Hücre Değerine Göre Koşullu Biçimlendirme İşlemi
Excel Programında Metin İçinden İstenilen Kelimeyi Almak
Excel Tablosunda Sql Sorgularını Kullanma
Bir Çalışma Kitabında İken Diğer Çalışma Kitabındaki Verileri ListBox Nesnesine Aktarma
Unutulan Excel 2003 Vba Şifrelerini Sıfırlama
Unutulan Excel 2010 VBA Şifresini Sıfırlama
Pozitif Bir Tam Sayının Asal Çarpanlarını Bulan Excel Kitap Uygulaması
Excel Programında Motorun Çalışmasını Gösteren Videoyu Oynatınız
Microsoft Excel Programında Hizalama
Microsoft Excel Programında Hücre Stilleri
Microsoft Excel Programında Diğer Sayfa Seçenekleri
Microsoft Excel Programında Yeni Pencere
Microsoft Excel Programında Topla Matematiksel Fonksiyonu
Microsoft Excel Programında Bul, Değiştir, Git İşlemleri
Microsoft Excel Programında İlk ve Son Kurallarını Kullanarak Koşullu Biçimlendirme
Microsoft Excel Programında Sayfa Yönlendirme
Microsoft Excel Programında Kenar Boşluklarını Ayarlama
Excel Programında İleri Geri Hareket Eden Araba Animasyonunu Kodlayınız
ComboBox İle Seçilen Web Adresine Giden Programı Excel Programında Yapınız
Microsoft Excel Programında Çarpım Matematiksel Fonksiyonu

Yorum Ekle
   
Kötü İyi