Microsoft Excel

Unutulan Excel 2003 Vba Şifrelerini Sıfırlama

Yeni bir Paket Programlar dersi makalesi ile birlikteyiz.

Excel programı ile yapılan profesyonel uygulamalarda kodların korunması, üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasının engellenmesi, projenin dağıtılmasında kodların silinmesinin ya da değiştirilmesinin önlenmesi en önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır.  Programcı kodların korunması amacıyla VBA kısmında yazılan makrolar ve modüller için şifre koymaktadır.

Koruma amacıyla oluşturulan bu şifreler zaman içerisinde unutulmaktadır. Unutulan bu şifrenin sıfırlanması için İnternette değişik programları indirmeniz ve bunları kullanmanız gerekir. Ancak indirilen bu programlardan bazılarının süreli ve sınırlı olması, bazılarının virüslü olması, bazılarının da reklam amaçlı birçok web sayfasını tarayıcıya eklemesi kullanıcıları zor durumda bırakmaktadır.

VBA şifrelerini VBA kodlarıyla sıfırlamaya ne dersiniz. Aşağıda vereceğim makroyu Excel 2003 ve aşağı sürümlerinde kullanarak şifreleri sıfırlayabilirsiniz. Yeni bir Excel çalışma kitabı açalım. Geliştirici sekmesinde yer alan nesnelerden CommandButton ekleyelim. Butonun Caption özelliğini “VBA Şifresini Sıfırla” olarak değiştirelim. Çalışma kitabımızın görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

Şimdi butonun Click olayını düzenleyelim.

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim x As Byte

Dim y As Byte

Dim z As Byte

Dim fd As FileDialog

Dim filePath

On Error GoTo Hata

Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

    With fd

        .AllowMultiSelect = False

        .InitialView = msoFileDialogViewWebView

        .InitialFileName = ThisWorkbook.Path & "\"

        .Filters.Clear

        .Filters.Add "Excel Files", "*.xls, *.xla"

        If .Show = -1 Then filePath = fd.SelectedItems(1)

    End With

Set fd = Nothing

DoEvents

Close #1

Open filePath For Random As #1 Len = 1

i = 1

 Do Until EOF(1)

    Get #1, i, x

    If x = 68 Then

        Get #1, i + 1, y

        If y = 80 Then

            Get #1, i + 2, z

            If z = 66 Then

                Put #1, i + 2, CByte(0)

                MsgBox "VBA şifresi sıfırlandı"

                Close #1

               Exit Sub

            End If

        End If

    End If

    i = i + 1

 Loop

MsgBox "VBA şifresi bulunamadı"

Close #1

Exit Sub

Hata:

MsgBox "Şu hata oluştu: " & Err.Description

Close #1

End Sub

Yukarıdaki kodların görevini kısaca açıklayalım. Butona bastığınızda VBA şifresini sıfırlayacağınız dosyayı seçmek için ekrana bir diyalog penceresi gelir. Bu pencere yardımı ile dosyayı seçiniz. Daha sonra Aç butonuna basarak şifrenin sıfırlanmasını bekleyiniz. Şifrenin sıfırlandığı dosyayı açtığınızda ekrana gelen hata mesajlarını Evet diyerek geçiniz. Böylece şifrenin sıfırlandığını görebilirsiniz.

Bu kodların Excel 2003 ve önceki sürümler için geçerli olduğunu unutmayınız.

2007 ve üzeri versiyonlarda şifreleri sıfırlamak için aşağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Unutulan Excel 2010 VBA Şifresini Sıfırlama


İlgili Makaleler
Excel Programında Başka Hücre Değerine Göre Koşullu Biçimlendirme İşlemi
Microsoft Excel Program Penceresinin Genel Görünümü ve Arayüzü
Excel Programında Metin İçinden İstenilen Kelimeyi Almak
Unutulan Excel 2003 Vba Şifrelerini Sıfırlama
Microsoft Excel Programında Varsayılan Dizin (Klasör) Yolunu Değiştirme
Microsoft Excel Programında For Döngüsü ve Kullanımı
Microsoft Excel Programında Çalışma Kitabının İsmini Hücre İçerisine Yazılan Değer İle Belirleyerek Kaydetme
Microsoft Excel Programında Klasör İçindeki Çalışma Kitaplarını Listeleme
Microsoft Excel Programında Birden Fazla Çalışma Kitabındaki Bilgileri Tek Bir Çalışma Kitabında Toplama
Microsoft Excel Programında Çalışma Sayfaları Arasında Dolaşma
Microsoft Excel Programında For Each Döngüsü Kullanımı
Excel Programında Hedefe Ok Atışı Oyununu Kodlayınız
Microsoft Excel Programında Çalışma Sayfasında Hareket Alanının Kısıtlanması
Microsoft Excel Programında Çalışma Sayfalarını Liste Kutusu Yardımıyla Listeleme ve Seçme
Microsoft Excel Programında Liste Kutusundan Seçilen Bir Çalışma Kitabını Açma
Microsoft Excel Programında Tüm Çalışma Sayfalarını Gizleme
Microsoft Excel Programında Farenin Sağ Tuşu Çalışmıyor Hatasını Düzeltme
Microsoft Excel Programında Hazırlanan Bir Makroyu Kısayol Tuşuyla Çalıştırma
Excel Programında Uçan Balon Animasyonunu Kodlayınız
Microsoft Excel Programında Sekmeleri (Ribbon) Tamamen Kaldırma ve Gösterme

Yorum Ekle
   
Kötü İyi