Girişimcilik

İşletmenin Kuruluş Aşamaları

İş fikri üretildikten sonra hemen işletme kurma faaliyetlerine başlanmaz. Öncelikle iş fikrinin yapılabilirliğinin araştırılması gerekir. Bunun için işletme ön araştırmalar yapar. Yapılan ön araştırma sonucu, ön proje hazırlanır ve değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede işin fikrinin uygulanabilirliği var ise kesin proje hazırlanır ve gerekli girişimler yapılarak işletme faaliyete geçer. Aşağıdaki şekilde bir iş fikrinin doğuşundan işletme faaliyete geçmesine kadar olan süreç verilmiştir.

İş Kurma Düşüncesi

Bir işletme kurmanın ilk aşaması, işletme kurmayı tasarlayan kişinin kafasında bu yönde bir düşüncenin ortaya çıkıp gelişmesi şeklindedir.  

Ön Araştırmalar (Fizibilite Etüdü)

Girişimcinin kafasında bir iş fikri oluştuktan sonra bu düşüncenin uygulanabilir nitelikte olup olmadığı yapılacak çeşitli ön araştırmalar sonucu ortaya çıkacaktır. Bu ön araştırmaların tümüne birden fizibilite etüdü de denir. Girişimci ön araştırma ile iş fikrini ekonomik, teknik, finansal ve yasal olarak değerlendirir.

Ekonomik araştırmalar: Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli ve akılcı olup olmadığının araştırılmasıdır. Üretilmesi planlanan mal veya hizmete ilişkin talep ve pazar payının tahmini yapılır ve kuruluş yeri belirlenir.

Teknik araştırmalar: İşletmelerin seçeceği teknolojinin belirlenmesinde temeli oluşturur. Üretim süreci aşamalarının tanımlanması, üretim teknolojisinin seçimi, varsa makinelerinin seçimi ve fabrika içindeki yerleşimi, bakım onarım olanaklarının araştırılması bu çalışmalar kapsamındadır.

Finansal araştırmalar: Kurulacak işletmenin yatırım tutarının tespit edilmesi, sermaye ihtiyacının belirlenmesi, gelir ve gider tahminlerinin yapılması, finansman kaynaklarının ve işletme karlılığının saptanmasıyla bununla ilgili değerlendirmelerin yapılmasını içerir.

Yasal araştırmalar: Vergi dairesinin, Sosyal Güvenlik Kurumunun, belediye ve diğer kurum ve kuruluşların belirlediği yasal zorunlulukları kapsar. 

Değerlendirme

Ayrıntılı olarak projeye ilişkin tüm bilgileri içeren fizibilite etüdü (yapılabilirlik) raporu, yatırımın değerlendirilmesine ilişkin önemli bir göstergedir. Girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak yapılabilirlik raporu değerlendirilmesinde ana ölçüt, girişimin sağlayacağı kârdır. Bununla birlikte girişimci diğer amaçlarına da (sosyal sorumluluk gibi) ulaşıp ulaşamayacağını dikkate alır. Yapılan değerlendirme sonucunda girişimci hedeflerine ulaşabileceğine inanırsa iş fikri uygulama aşamasına geçer.

İş Planı

İş fikrini hayata geçirmek isteyen girişimci sermaye ihtiyacından dolayı borç ya da kredi başvurusu yaparken, ortak olabilecek kişilere iş modeli tanıtırken teşvik ve destek programlarına başvurma gibi çeşitli nedenlerden dolayı iş planı hazırlar. İş planı sadece işletmenin kuruluşunda hazırlanan bir plandan öte işletmenin geçmişini, gelecek için vizyonunu ve bu vizyondaki hedeflerine varmak için uygulayacağı planları anlatan çok önemli bir stratejik planlama aracı ve yol haritasıdır.

İyi bir iş planı aşağıdaki yararları sağlar:

İş fikrini gerçekleştirmeye kararı vermiş girişimciye rehberlik eder.

Girişimcilerin, yöneticilerin, çalışanların dikkatini amaca yöneltir.

Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.

Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar.

Genel olarak bir iş planı aşağıdaki bölümlerden oluşur:

İş planı özeti

Girişimcinin hedefleri

İşletmenin nitelikleri ve kuruluş dönemi planı

İşletmenin piyasa ve talep özellikleri araştırması

İşletmenin uygulayacağı pazarlama planı

Üretim temel süreçleri ve üretim planı

Örgütlenme ve yönetim planı

İşletme finansal planı

İşletmenin Faaliyete Geçmesi

Girişimci, kesin proje aşamasına gelen iş fikrini hayata geçirmek için gerekli her türlü faaliyete başlar.


İlgili Makaleler
İşletmenin Kuruluş Aşamaları
GZFT (SWOT) Analizi
Mevcut İşletmenin Satın Alınmasının Üstünlükleri
Mesleki Yayınları İzleme
Stresle Başa Çıkma
İşletmenin Kuruluş Nedenleri
Mevcut İşletmenin Satın Alınmasının Riskleri
Kariyer Planlama
Meslek Eğitimi
Meslekte İlerleme Yolları
İşletmenin Kuruluş İşlemleri
Unlu Mamullerin Üretimi ve Satışını Yapacak İşletmenin Örnek İş Planı
Girişimci Fikirler Üretmede Beyin Fırtınası ve Önemi
Satın Alma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular
İnternet Girişimciliği
Girişimci Fikirler Üretmede Akıcılık Egzersizi ve Önemi
İşe Alıştırma (Oryantasyon)
Motivasyon
Ekip Çalışması
Eğitim Faaliyetlerine Katılma
Yorumlar
  merve özkuluk  dediki;
çok açıklayıcı ve iyi anlatılmış
21.11.2020 16:11:08

Yorum Ekle
   
Kötü İyi