c# Desktop

Ayt 2019 Rasyonel Sayı ve Logaritmik Sayı Sorusunun Çözümüne Ait c# Console Uygulaması

2019 Ayt Matematik sorularının çözümlerini bilgisayara anlatmaya devam ediyoruz. Bu soruda hem rasyonel sayıyı hem de logaritmik sayıyı doprulayan sayıların toplamını bulmaya çalışacağız. Lafı uzatmadan soruyu verelim.

Sorumuzun çözümüne bakalım.

Artık çözümü bilgisayara anlatabiliriz.

            int sayi = 64;
            int logson = 0;
            int sonuc = 0;
 
            Console.WriteLine("Sayılar:");
            for (int x = 2; x <= sayi; x++)
            {
                if (sayi % x == 0) //sorunun 1.kısmı kontrol ediliyor
                {
                    for (int i = 1; i < sayi; i++)
                    {
                        if (Math.Pow(x, i) == sayi) //sorunun 2. kısmı kontrol ediliyor
                        {
                            logson = x;
                        }
                    }
 
                    if (logson != x) //1.kısımdan 2.kısım ayrıştırılıyor.
                    {
                        Console.WriteLine(x);
                        sonuc += x;
                    }
                }
            }
            Console.WriteLine("Toplam:" + sonuc);
            Console.ReadKey();
Şimdi de soruyu diziler kullanarak çözmeye çalışalım.

İlgili Makaleler
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Verilen Bir Sayının Armstrong Sayı Olup Olmadığını Bulan c# Console Uygulaması
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
c# Programında Bigpara Sayfasından Borsa Verilerini Selenium Kütüphanesini Kullanarak Çekme
C# Programlama Dilinde Fonksiyon Çeşitleri
Girilen Sayının Okunuşunu Yapan c# Uygulaması
Pascal Üçgenine Ait İlk 10 Terimin Kat Sayılarını Bulan c# Console Uygulaması
Metodu Sonlandırma
Tetris Oyununu C# Dilini Kullanarak Form Sayfasında Kodlama1
Verilen İki Matrisi Çarpan Programı c# Dilinde Form Ortamında Yapınız
Faktöriyel Hesabı Yapan c# Windows Form Uygulaması
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri

Yorum Ekle
   
Kötü İyi