c# Desktop

c# Form Uygulamalarında SqLite Veritabanında Uyeler Tablosunu Oluşturma

SqLite veritabanında yeni bir database oluşturduktan sonra o veritabanı içinde tablo oluşturabilirsiniz. Tablolar veritabanının en önemli nesneleridir. Bilgiler tablolar aracılığıyla saklanır ve sınıflandırılırlar. Tablo oluşturmak için iki farklı yol kullanabilirsiniz. SqLiteAdmin editörü aracığıyla tablo oluşturabilirsiniz. Ya da kod aşamasında dinamik olarak tablo oluşturabilirsiniz.

Biz burada Uyeler isminde bir tablo oluşturmak istiyoruz. Tablomuzda aşağıdaki alanlar yer alsın.

Alan Adı

Tipi

Kodu

Otomatik Sayı

Adi

Metin(25)

Soyadi

Metin(25)

Username

Metin(25)

Password

Metin(25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Editör aracılığıyla veritabanı oluşturma.

Editörü açalım ve skorlar.s3db veritabanını açalım. Table menüsünden New komutunu seçelim. Ekrana gelen diyalog penceresinde Tablename kısmına Uyeler yazalım. Şimdi tabloya ait alanları ekleyelim. Bunun için Add Field tuşuna basalım. Ekrana gelen pencerede Fieldname kısmına Kodu yazalım. Fieldtype kısmında Integer seçelim. Her tabloda bir primarykey anahtarı yer almaktadır. Genellikle bu sayısal bir alandır. Bizim tablomuzda Kodu birincil anahtar olarak kullanılacaktır. Onun için Primary key ve Auto Increment onay kutularını işaretleyelim. Add butonuna basarak alanımızı ekleyelim. Şimdi Adi alanını eklemek için Add Field butonuna tekrar basalım. Fieldname kısmına Adi, Fieldtype kısmında Varchar seçelim. Not null onay kutusunu işaretleyelim ve Add diyerek alanımızı ekleyelim. Bu işlemi yaptığımızda Adi alanının kapladığı uzunluğu belirlememiz gerekir. Biz burada 25 olarak belirliyoruz. Ok diyerek işlemi tamamlıyoruz. Soyadi, Username ve Password alanlarını ekleme işini size bırakıyorum. Böylece uyeler tablosunu oluşturmuş olduk.

2. Kod aşamasında tablo oluşturma

Skorlar veritabanına tablo eklemek Create Table kodunu program içeriisnde kullanabilirsiniz. Oluşturduğumuz skorlar.s3db dosyasına kodlarla uyeler tablosunu oluşturalım. Formun Load olayına aşağıdaki kodları yazmamız yeterli olacaktır.

        SQLiteConnection con;
        SQLiteDataAdapter da;
        SQLiteCommand cmd;
        DataSet ds;
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!File.Exists("skorlar.s3db"))
            {
                SQLiteConnection.CreateFile("skorlar.s3db");
                string sql = @"CREATE TABLE Uyeler(
                               Kodu INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT ,
                               Adi         VARCHAR(25)       NOT NULL,
                               Soyadi      VARCHAR(25)       NOT NULL,
                               UserName    VARCHAR(25)       NOT NULL,
                               Password    VARCHAR(25)       NOT NULL
                            );";
                con = new SQLiteConnection("Data Source=skorlar.s3db;Version=3;");
                con.Open();
                cmd = new SQLiteCommand(sql, con);
                cmd.ExecuteNonQuery();
                con.Close();
            }
 
        }

 


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi