c# Web

Timer Nesnesini Kullanarak Resim Galerisi Oluşturan c# Uygulaması

Web sayfalarında resimlerin arka arkaya gösterilerek oluşturduğu ortama resim galerisi denir. Belli saniye aralıklarla resimlerin gösterilmesi için c# uygulamalarında Timer kullanılır. Ancak image nesnesinde yeni resmin güncellenebilmesi için Ajax ortamından yararlanılır. Bu uygulamada mevsimleri ve mevsimlere ait resimleri c# kodlarıyla gerçekleştirmeye çalışacağız.

Yeni bir web sayfası ekleyelim. Tasarım kısmına aşağıdaki kodları yazalım.

    <form id="form1" runat="server">
        <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
        </asp:ScriptManager>
        <div>
            <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" UpdateMode="Conditional"
                >
                <ContentTemplate>
                    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="14pt">İlkbahar</asp:Label>
                    <br />
                    <br />
                    <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl="~/images/ilkbahar.jpg" Width="200px" />
                </ContentTemplate>
                <Triggers>
                    <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="Timer1" EventName="Tick" />
                </Triggers>
            </asp:UpdatePanel>
            <asp:Timer ID="Timer1" runat="server" Interval="1000" OnTick="Timer1_Tick">
            </asp:Timer>
        </div>
    </form>

Timer nesnesinin Tick olayını tanımlayalım.

        protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            NameValueCollection list = new NameValueCollection();
            list.Add("İlkbahar", "~/images/ilkbahar.jpg");
            list.Add("Yaz", "~/images/yaz.jpg");
            list.Add("Sonbahar", "~/images/sonbahar.jpg");
            list.Add("Kış", "~/images/kis.jpg");
            Random r = new Random();
            int index = r.Next(0, 4);
            Label1.Text = list.Keys[index].ToString();
            Image1.ImageUrl = list[index].ToString();
        }

Projeyi çalıştırdığımızda resimlerin 1 saniye aralılarla listelendiğini görürsünüz.


İlgili Makaleler
Asp.Net Yardımıyla Web Sayfasından JSON Veri Çekme
Visual Studio 2022 Programında Asp.Net Web Application Şablonu Görünmüyor Hatasını Düzeltme
RadioButton ile Cinsiyet Bilgisini Alan Asp.Net c# Uygulaması
Asp.Net Uygulamalarında Sweet Alert Mesaj Kullanımı
Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız
Asp.Net Uygulamalarında Modal PopUp Oluşturma
Asp.Net Uygulamalarında Response.Redirect Kullanarak Web Sayfasını Yeni Sekmede Açma
CRUD İşlemlerinde Asenkron(async) Kullanımı
Regular Expressions ve ASP.Net RegularExpression Validator Kullanarak Parola İlkesi Oluşturma
Asp.Net Uygulamasında Manual Olarak JSON Oluşturma
Asp.Net Programında Butonla GridView Nesnesine Yeni Bir Satır Ekleme
C# Uygulamasında Miladi Takvimi Hicri Takvime, Hicri Takvimi Miladi Takvime Dönüştürme
CRUD İşlemlerinde Swagger Kullanımı
Stripe Kullanarak Kredi Kartı ile Ödeme İşlemi Yapan Asp.Net Uygulaması
Sitenin Alexa Dünya Sıralamasını Kodlarla Öğrenme
Asp.Net Platformunda Harici JSON Dosyasından Namaz Vakitlerini Alma
Yıldız Yöntemiyle Tanımlı Olan Birbiriyle İlişkili Tablolara Bilgi Girme Yöntemleri
Asp.Net Sayfasında jQuery Kullanarak Buton Click Olaylarını Kontrol Etme
ASP.NET Uygulamasında Metin Kutusunda Sadece Kredi/Banka Kartı Numarası Biçimine Nasıl İzin Verilir?
Asp.Net Uygulamalarında Güncel Saati Timer Nesnesiyle Gösterme

Yorum Ekle
   
Kötü İyi