c# Desktop

Asp.Net Uygulamasında Javascript Kullanarak Listbox Nesnesine Eleman Ekleme

Asp.Net sunucu tabanlı kod yazmak için kullanılan ortamdır. Client tarafında ise javascript ile kod geliştirebilirsiniz. Bu uygulamamızda Asp.Net sayfasında Listbox nesnesine eleman ekleme işlemini client taarfında gerçekleştireceğiz.

Yeni bir web sayfası oluşturalım. Aşağıdaki kodları tasarım kısmına yazalım. Öncelikle javascript tasarımını yapalım.

<asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" Width="150" Height="60"></asp:ListBox>
<br />
<hr />
<asp:TextBox ID="txtValue" runat="server" />
<asp:Button ID="btnAdd" Text="Add" runat="server" OnClientClick="return AddValues()" />
<script type="text/javascript">
function AddValues() {
    var txtValue = document.getElementById("<%=txtValue.ClientID %>");
    var listBox = document.getElementById("<%= ListBox1.ClientID%>");
    var option = document.createElement("OPTION");
    option.innerHTML = txtValue.value;
    option.value = txtValue.value;
    listBox.appendChild(option);
    txtValue.value = "";
    return false;
}
</script>

Şimdi aynı tasarımı jquery ile gerçekleştirelim.

<asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" Width="150" Height="60" SelectionMode = "Multiple"></asp:ListBox>
<br />
<hr />
<asp:TextBox ID="txtValue" runat="server" />
<asp:Button ID="btnAdd" Text="Add" runat="server" />
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
    $("[id*=btnAdd]").bind("click", function () {
        var value = $("[id*=txtValue]").val();
        var listBox = $("[id*=ListBox1]");
        var option = $("<option />").val(value).html(value);
        listBox.append(option);
        $("[id*=txtValue]").val("");
        return false;
    });
});
</script>

Web sayfasını çalıştıralım. Listbox nesnesine elemanlar eklenirken postback olmadan elemanların eklendiğini görürsünüz. Sunucu tarafında Listbox nesnesinin seçili elemanına aşağıdaki gibi ulaşabilirsiniz.

protected void Submit(object sender, EventArgs e)
{
    string values = Request.Form[ListBox1.UniqueID];
}

İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi