c# Desktop

c# Form Uygulamalarında SqLite Tablosunda Kayıt Güncelleme İşlemini Gerçekleştirme

Tablolarda kullanılan işlemlerden biri de kayıt güncelleme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştirmek için UPDATE komutu kullanılır. Bu makalemizde uyeler tablosunda yer alan kayıtlardan seçili olanın alanlarını düzenleme işlemini anlatacağız. Kaydın güncellenebilmesi için öncelikle kaydın seçilmesi gerekir. Bu işlem için DataGridView nesnesinden yararlanacağız. Kaydın seçimiyle ilgili işlemleri kayıt silme bölümünde anlattığımız için burada aynı işlemleri bir daha anlatmayacağız.

Form sayfasına bir adet buton ekleyelim. Butonun click olayına aşağıdaki kodları yazalım.

        private void button3_Click(object sender, System.EventArgs e)
        {
            string ad, soyad, kullanici, sifre;
            int kodu;
 
            kodu = int.Parse(txtKodu.Text);
            ad = txtAdi.Text;
            soyad = txtSoyadi.Text;
            kullanici = txtUsername.Text;
            sifre = txtPassword.Text;
 
            cmd = new SQLiteCommand();
            con.Open();
            cmd.Connection = con;
            cmd.CommandText = "UPDATE Uyeler SET Adi='" + ad + "',Soyadi='" + soyad + "',Username='" + kullanici + "',Password='" + sifre + "' where Kodu=" + kodu + "";
            cmd.ExecuteNonQuery();
            con.Close();
 
            Listele();
        }

Projeyi kaydedip çalıştıralım. Seçilen kayıt üzerinde oynamalar yapalım. Düzelt butonuna bastığımızda kaydın güncellenlendiğini görürsünüz.


İlgili Makaleler
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Basit Veri Bağlama (Simple Data Binding)
TabControl Panelini Kullanarak Lokantalar İçin Müşteri Siparişi Alan c# Form Uygulaması
c# Programında Bigpara Sayfasından Borsa Verilerini Selenium Kütüphanesini Kullanarak Çekme
Kompleks Veri Bağlama (Complex Data Binding)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Form Sınıfı
Form Sınıfına Ait Bazı Olayların ve Özelliklerin Kullanılmasına Ait Örnek Uygulama
Verilen İki Matrisi Çarpan Programı c# Dilinde Form Ortamında Yapınız
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
GroupBox Paneliyle Gruplandırılan Bilgisayar Parçalarının Satışını Yapan c# Form Uygulaması
Metodu Sonlandırma
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Yapıcı Metotlar (Constructors)

Yorum Ekle
   
Kötü İyi