c# Desktop

c# Form Uygulamalarında SqLite Tablosunda Kayıt Güncelleme İşlemini Gerçekleştirme

Tablolarda kullanılan işlemlerden biri de kayıt güncelleme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştirmek için UPDATE komutu kullanılır. Bu makalemizde uyeler tablosunda yer alan kayıtlardan seçili olanın alanlarını düzenleme işlemini anlatacağız. Kaydın güncellenebilmesi için öncelikle kaydın seçilmesi gerekir. Bu işlem için DataGridView nesnesinden yararlanacağız. Kaydın seçimiyle ilgili işlemleri kayıt silme bölümünde anlattığımız için burada aynı işlemleri bir daha anlatmayacağız.

Form sayfasına bir adet buton ekleyelim. Butonun click olayına aşağıdaki kodları yazalım.

        private void button3_Click(object sender, System.EventArgs e)
        {
            string ad, soyad, kullanici, sifre;
            int kodu;
 
            kodu = int.Parse(txtKodu.Text);
            ad = txtAdi.Text;
            soyad = txtSoyadi.Text;
            kullanici = txtUsername.Text;
            sifre = txtPassword.Text;
 
            cmd = new SQLiteCommand();
            con.Open();
            cmd.Connection = con;
            cmd.CommandText = "UPDATE Uyeler SET Adi='" + ad + "',Soyadi='" + soyad + "',Username='" + kullanici + "',Password='" + sifre + "' where Kodu=" + kodu + "";
            cmd.ExecuteNonQuery();
            con.Close();
 
            Listele();
        }

Projeyi kaydedip çalıştıralım. Seçilen kayıt üzerinde oynamalar yapalım. Düzelt butonuna bastığımızda kaydın güncellenlendiğini görürsünüz.


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi