c# Web

Web Tasarım ve Programlama Çalışma Soruları

İkinci dönem 2. sınavımız test olacaktır. Test sorularını buraya her hafta ekleyeceğim. Soruların cevaplarını siz bulacaksınız. Burada yorumlar kısmına cevapları yazınız. Tüm arkadaşlar buradan faydalansın.

ÇALIŞMA SORULARI

1. a = "TETRİS";

    b = 'T';

    c = false;

Yukarıda verilen değişkenlerin veri tipi c# dilinde aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.

        a              b              c

A.   String      String        int

B.   char         char          float

C.   string       char          bool

D.   string       bool         char

E.   String       char         bool

 

2.      I. 0 ile 15 arasında değer alır.

         II. 4 bit yer kaplar.

         III. Depolama ünitelerinde kullanılır

Yukarıda verilen özellikler hangi sayı tipine aittir.

A. Hexedecimal

B. Binary

C. Octal

D. Decimal

E. Double

 

3.    bool yes=!false;

          bool no=!yes;

          if(!no)

               yes = true;

          else

               no = false;

Yukarıdaki program çalıştırıldığında yes ve no değişkenlerinin değeri ne olur.

       yes            no

A.   False          False

B.   True           False

C.   True           True

D.   False          True

E.   Hata verir

 

4. I. Kırmızı

    II. Yeşil

    III. Mavi

kare kutusunun arka plan rengini beyaz yapmak için yukarıdaki renklerden hangilerinin değeri 255 olmalıdır.

A. Yalnız I

B. I ve II

C. II ve III

D. I ve III

E. I, II ve III

 

5.   I. css

      II. javascript

      III. c#

Yukarıdakilerden hangilerinde her komut satırından sonra ; karakteri kullanılır.

A. Yalnız I

B. I ve II

C. II ve III

D. I ve III

E. I, II ve III

 

6. $(".kare")
Yukarıda verilen komut satırıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış olur.
A. kare bir etikettir.
B. Projede jquery kütüphanesi tanımlanmalıdır.
C. Kare ismine ait birden fazla nesne kullanılamaz.
D. Nesneye ulaşmak için kullanılır.
E. ' '(tek tırnak) kullanılabilir.
 
 
7.      int i=1, j=2,k;

         i=i<<j;

         j=j<<i;

         k=j>>i;

Yukarıdaki program parçacığında k değişkeninin değeri ne olur.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

8.          int a=1,b=2;

           int c=a | b;

           int d=c & a;

           int e=d ^ 0;

Yukarıdaki program parçacağında e değişkeninin değeri ne olur.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

9. Tanımlanan bir değişkenin dizi olabilmesi için hangi özel karakterler kullanılır.

A. ()

B. {}

C. <>

D. []

E. //

 

10.       I. İki değerin eşit olup olmadığını belirler.

            II. true ya da false değeri üretir.

            III. Karşılaştırma operatörüdür.

Yukarıda özellikleri verilen karakter aşağıdakilerden hangisidir.

A. =

B. &

C. /*

D. <=

E. ==

 

11.         I. Alt + Enter tuşuna basılır.

             II.  Listedeki kütüphane eklenir.

             III. Fonksiyon seçilir.

Yazılan bir komutun altı kızarması durumunda yukarıdaki işlem basamakları hangi sırada uygulanmalıdır.

A. I - II - III

B. III - I - II

C. II - I - III

D. III - II - I

E. II - III - I

 

12. SqLite kütüphanesini projeye eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır.

A. Open Folder in File Explorer

B. Add

C. Manage Nuget Packages

D. Properties

E. Build

 

13. skorlar.s3db veri tabanını oluşturmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kesinlikle kullanılmaz.

A. File

B. Exists

C. SQLiteConnection

D. Create Table

E. CreateFile

 

14.         I. VARCHAR

              II. PRIMARY KEY

              III. AUTOINCREMENT

Tablo oluşturulurken tanımlanan birincil anahtarla ilgili yukarıdaki özelliklerden hangileri kullanılmaz.

A. Yalnız I

B. Yalnız III

C. I - II

D. II - III

E. I - II - III

 

15. Aşağıda verilen tablo isimlerinden hangisi doğrudur.

A. 1Dogru

B. Doğru1

C. Dogru 1

D. Dogru/1

E. Dogru_1

 

16. Bir tabloda bulunan tüm kayıtları listelemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır.

A. INSERT

B. CREATE

C. DELETE

D. UPDATE

E. SELECT

 

17.         SELECT * FROM Uyeler;

Yukarıdaki komutun görevi aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır.

A. Uyeler tablosunu siler.

B. Uyeler tablosunu oluşturur.

C. Uyeler tablosundaki ilk kaydı görüntüler

D. Uyeler tablosunu günceller

E. Uyeler tablosundaki tüm kayıtları listeler

 

18. Uyeler tablosunda yer alan Adi ve Soyadi alanlarını birleştirmek için aşağıdaki özel işaretlerden hangisi kullanılır.

A. " "

B. ' '

C. &&

D. ||

E. Concat

 

19. SqLite ile oluşturulan Uyeler tablosundaki kayıtların sayısını bulan kod aşağıdakilerden hangisidir.

A. SELECT SUM(Kodu) FROM Uyeler

B. INSERT COUNT(Kodu) FROM Uyeler

C. SELECT MAX(Kodu) FROM Uyeler

D. SELECT COUNT(Kodu) FROM Uyeler

E. INSERT MAX(Kodu) FROM Uyeler

 

20. Tablolarda mantıksal ve ilişkisel operatörleri kullanmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır.

A. FROM

B. COUNT

C. WHERE

D. ORDER

E. GROUP

 

21.                                           for(float val=-10.0;val<20.0;val=-val*2)

                                     Response.Write("*");

Yukarıdaki program çalıştırıldığında sunucu web sayfasında çıktı ne olur.

A. *****

B. ****

C. ***

D. **

E. *

 

22.          int i=3,j=0;

               do{
                    i--;
                    j++;
               }while(i>=0);
               Response.Write(j);
Programcı, while(i<=0) yerine, yukarıdaki gibi, while(i>=0) yazdığı için sonucu yanlış bulur. Elde edilen iki sonuç arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olur.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

23.             if(txtAdi == "")

Programcı yukarıdaki kod satırını kullanarak txtAdi kutusunun boş geçilmemesini sağlamak yerine BootStrap deyiminden yararlanmak istiyor. Aşağıdakilerden hangisi programcının kullandığı parametredir.

A. focus

B. form-control

C. placeholder

D. required

E. autofocus

24.           I. Kaydın tabloda olması gerekir.

                II. Alanlar üzerinde değişiklik yapılabilir.

                III. Birden fazla kayıt düzenlemesi yapılabilir.

Yukarıdakilerden hangileri UPDATE komutuyla ilgilidir.

A. I - II

B. I - III

C. II - III

D. I - II - III

E. Yalnız II

 

25.        I. Kaydet

             II. Düzelt

             III. Sil

grvListe kutusundan seçilen bir kaydın TextBox kutularında görüntülenmesi esnasında yukarıdaki butonlardan hangilerinin pasif olması gerekir.

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. I - II

D. II - III

E. I - II - III

 

26.           const byte leds[] = {LED1, LED2, LED3};

Yukarıda verilen komut satırı için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur.

A. const sabit tanımlamak için kullanılır

B. Dizinin tipi sayısaldır.

C. leds dizinin adıdır.

D. LED3 string bir değişkendir.

E. Dizi 3 elemanlıdır.

 

27. Patron işçilerine maaşları olan 4250 lirayı en an banknot olacak şekilde ödemek istediğini programcısına söylüyor. Buna göre programcı bu program için aşağıdaki işlemlerden hangisini kesinlikle yapmaz.

A. İşçilerin maaşlarını gireceği bir kutu oluşturur.

B. do while döngüsünü kullanır.

C. Bölme işlemini kullanır.

D. Banknot adedini hesaplar.

E. Fonksiyon tanımlar.

 

28. "5 fazlasının 2 katının 3 eksiği" ifadesinin bilgisayarda matematiksel karşılığı aşağıdakilerden hangisidir.

A. 2 * x + 5 - 3

B. (2 * x + 5) - 3

C. 2 * (x + 5) - 3

D. 2 * (x + 5) + 3

E. (2 * x) + (5 - 3) 

 


İlgili Makaleler
Web Tabanlı Uygulama Geliştirme Dersi İkinci Dönem İkinci Yazılı Çalışma Soruları
Visual Studio 2022 Programında Asp.Net Web Application Şablonu Görünmüyor Hatasını Düzeltme
Web Sayfasının Hangi Tarayıcıda Çalıştığını Bulma
Bir Otobüs Firmasına Ait Bilet Satış İşlemlerini Class(Sınıf) Tanımlayarak Yapan c# Form Uygulaması
ASP.NET Uygulamasında Metin Kutusunda Sadece Kredi/Banka Kartı Numarası Biçimine Nasıl İzin Verilir?
Visual Studio 2019 Programında c# İle Hazırlanan Web Projesini Local Sunucuda Yayınlama
RadioButton ile Cinsiyet Bilgisini Alan Asp.Net c# Uygulaması
Update Panel İçinde Button Click Çalışmıyor Hatasını Düzeltme
Ajax Modal Popup Kullanarak GridView İçindeki Bir Kaydı Listeleyip Güncelleme
Microsoft Visual Studio Live Share Nedir? Nasıl Kullanılır?
Asp.Net Programında Butonla GridView Nesnesine Yeni Bir Satır Ekleme
Visual Studio 2022 Programında Asp.Net Core Empty RazorPage Web Projesi Oluşturma
Web Uygulamalarında SqLite Kullanımı
Visual Studio 2022 Programında Asp.Net Core Web Projesi Oluşturma
Ayt 123 Sorusunu Core MVC Teknolojisini Kullanarak Çözümünü Bulma
Core Mvc Projesinde Birden Fazla Veriyi Tuple Nesnesiyle Gönderen Uygulama
SqlServer Veri Tabanında Tanımlı Tabloya Video Yükleme İşlemi
Asp.Net Platformunda Harici JSON Dosyasından Namaz Vakitlerini Alma
Core Mvc Projesinde SqlServer Kullanarak Üye Takibi Yapan Web Projesini Tasarlama1
Derslerden Alınan Notları TempData Kullanarak Listeleyen Core Mvc Uygulaması
Yorumlar
  Lyrex.XD  dediki;
Hocam çok afedersiniz ama soruların cevabını benim bilmemi geçin daha Google soruların cevaplarını bulamıyor daha cevap anahtarı tarzı bişiy olsa çok güzel olur doğrusu hiç değilse yanlışımızı görürüz. Ama gayet güzel ayarlanmış sorular tek bir dil üzerine ayarlansalar daha güzel olurdu da neyse...
1.06.2022 20:06:48

  Oğuzhan Taha  dediki;
1.Soru = C 2.Soru = B 3.Soru = B 4.Soru = E 5.Soru = E
25.04.2022 15:04:23

Yorum Ekle
   
Kötü İyi